Visjoner og verdier

Arbeidet med å utvikle en ny visjon for den nye kommunen er i sluttfasen. Både innbyggere, ansatte og folkevalgte politikere har vært med i prosessen med å utarbeide visjonen. 

Verdier nedfelt i politisk plattform: 

  • Likeverdighet
  • Åpenhet
  • Respekt og raushet mellom kommunene

Følgende prinsipper skal være førende for utviklingen av den nye kommunen:

  • Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne så nært som mulig der de bor.
  • Kommunen skal være en aktiv samfunnsutvikler. 
  • Kommunen skal være en rettferdig, åpen og profesjonell myndighetsutøver.