Valg 2019

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det avholdes todagersvalg i nye Tønsberg kommune. Det betyr at flere av valglokalene vil holde åpent også søndag 8. september. Du kan avgi stemme hvor du måtte ønske innenfor Nye Tønsberg kommune, uavhengig av hvilken krets du tilhører.

Klikk for stort bilde

Re og Tønsberg slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020, og ved årets valg skal det velges 49 representanter til kommunestyret i nye Tønsberg kommune.

Listeforslag for kommune- og fylkestingvalget 2019 (PDF, 2 MB)

Valgdirektoratets nettsider

Valg 2019

Kreve fritak fra å stå på valgliste

Dersom ditt navn står oppført på en av valglistene til høstens kommunevalg i nye Tønsberg kommune, kan du kreve deg fritatt fra å stå på listen. Fristen for å kreve fritak er mandag 29. april.

Retten til kreve fritak fremgår av Valgloven § 3-4 (1):
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten" 

Krav om fritak må sendes på epost til valg@tonsberg.kommune.no, eller leveres skriftlig på servicesenteret ved Tønsberg rådhus eller kommunehuset på Revetal i åpningstiden innen fristen. Kravet kan også sendes per post til Tønsberg kommune, og må da være fremme hos innen fristen 29. april.

Forhåndsstemme

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 10. august til og med 6. september.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Er du ikke hjemmehørende i Tønsberg?

Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn Tønsberg, kan du ikke stemme i Tønsberg på valgdagen. Da må du enten forhåndsstemme, eller stemme i hjemkommunen din på valgdagen. 

Stemme i annen kommune enn i din hjemkommune

Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fåes der du forhåndsstemmer.

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 1. september. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 10. september kl. 17.00.

Valgdagen - åpningstider og valglokaler

Tidspunkt for stemmegivning

Mandag 9. september:   kl 09.00 til 21.00

Søndag 8. september:     kl 14.00 til 18.00

Valglokaler

Valglokaler 2019
Valgkrets Valglokale
Eik krets Eik samfunnshus
Husøy krets Husøy skole
Presterød krets Slagenhallen
Sem krets Sem samfunnshus/idrettshall
Vear krets Vearhallen
Sentrum krets (Tbg) Oseberg kulturhus
Volden krets Lokalet Fram (Volden)
Barkåker krets Barkåker samfunnshus/idrettshall
Revetal krets Revetalhallen
Ramnes krets Ramnes skole
Våle krets Våle samfunnshus
Undrumsdal krets Solerød oppvekstsenter
Fon krets Fon barnehage
Vivestad krets Bygdehuset Sagatun

 

Husk legitimasjon

Husk legitimasjon når du stemmer! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Information in English

During the Norwegian municipal and county council elections, representatives are elected to municipal and county councils across Norway. These elections are held every four years and the next election is due on september 9th 2019.

As a part of the ongoing local government reform, Re municipality and Tønsberg municipality are merging from the day of January 1st 2020. In this year’s election, 49 representatives are to be elected as members of the municipal council of the new municipality.

Who can vote?

For Norwegian citizens, the rules for the right to vote are more or less the same as for parliamentary elections. Specifically, voters must be 18 years of age by the end of the election year, they must not have lost the right to vote in line with Article 53 of The Constitution of the Kingdom of Norway and they must at some point have been registered in the Population Registry as resident in Norway.

Foreign citizens can also vote in the municipal and county council elections in Norway provided that they meet the above criteria and have been registered in the Population Register as resident in Norway for the last three years before the election day. Citizens from another Nordic country who have been registered in the Population Register as resident in Norway since at least 30 June in the election year also have the right to vote in the municipal and county council elections in Norway.

To vote, the voter must be included on a municipality's register of electors on the day of the election. This provision applies both to Norwegian citizens and foreign citizens.

Who can be elected?

To be elected as a representative of a municipal council or county council, the individual must be nominated on the list of candidates running for election. Norwegian citizenship is not required to be eligible for election to a Norwegian municipal and county council, but the individual must have been resident in Norway for at least three years. Individuals must also be registered as resident in the municipality or county for which they are running for election on the election day.

Individuals who have central administrative roles or occupy positions in the municipality or county are not eligible for election in the municipal or county council elections.

Kontaktinfo

Tønsberg rådhus

Besøk oss: Halfdan Wilhelmsens alle 1 C
3110 Tønsberg

Telefon: 33 34 80 00

Kommunehuset i Re

Besøk oss: Regata 2, 3174 Revetal

Telefon: 33 06 10 00

Lokaler på valgdagen