Valg 2019

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det avholdes todagersvalg i nye Tønsberg kommune. Det betyr at de fleste valglokalene vil holde åpent også søndag 8. september. Du kan avgi stemme hvor du måtte ønske innenfor Nye Tønsberg kommune, uavhengig av hvilken krets du tilhører.

Klikk for stort bilde

Re og Tønsberg slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020, og ved årets valg skal det velges 49 representanter til kommunestyret i nye Tønsberg kommune.

Valg 2019

Forhåndsstemme

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med 6. september.

Her kan du forhåndsstemme

Færder og Tønsberg bibliotek
12. til 14. august stenger biblioteket kl. 16.00 ellers gjelder følgende tider:
Mandag-torsdag: 10.00–19.00
Fredag  10.00–16.00
Lørdag 10.00–16.00
Søndag 12.00-16.00

Rådhuset i Tønsberg
kl. 08.00-15.00

Kommunehuset i Re
kl. 08.00-15.00

I tillegg er det utvidede åpningstider på kommunehuset i Re følgende dager:
Lørdag 31.08. kl. 10.00-13.00
Onsdag 04.09. og torsdag 05.09. kl. 08.00-18.00

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på et av kommunens valglokaler, kan søke om å avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden må være kommet inn til valgstyret senest tirsdag 3. september. 

Hvordan søker jeg om å stemme hjemme?

For å søke om å få stemme hjemme har du tre alternativer:

  1. fylle ut skjemaet under
  2. ringe telefonnummer 33 06 10 00 eller 33 34 80 00.

Når vi har mottatt søknad, ringer vi deg og avtaler nærmere.

Søknad om å få stemme hjemme

Felt merket med * må fylles ut

 

Stemme på institusjon

Oversikt over tidspunkter og hvilke institusjoner du kan stemme

Dato Sted Klokkeslett
Mandag 02.09 Midtløkken bo- og service 10.00-15.00
  Berg kretsfengsel 09.30-11-00
  Slagen bo- og service 10.00-13.30
  Færder videregående skole 10.00-12.00
Tirsdag 03.09 Sem kretsfengsel 10.00-11.00
  Kompetansebyggeren Vestfold 12.00-13.30
  Marie Treschow 10.00-11.30
  Maribu 12.00-13.00
Onsdag 04.09 Sem bo- og servicesenter 10.00-12.00
  Granli psyk. 13.00-14.00
  Wang toppidrett Tønsberg 11.00-12.30
  Sykehuset i Vestfold 10.00-15.30
Torsdag 05.09 Sykehuset i Vestfold 10.00-15.30
  Træleborg sykehjem / bo- og beh. 10.00-11-30
  Træleborg bo- og beh. 12.30-13.30
  Greveskogen vdg. 10.00-12.00
Fredag 06.09 Nes sykehjem 10.00-11.30
  Eik sykehjem 12.30-14.00
  Re helsehus 10.00-11.30
  Re vdg. 12.30-13.30

 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Er du ikke hjemmehørende i Tønsberg?

Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn Tønsberg, kan du ikke stemme i Tønsberg på valgdagen. Da må du enten forhåndsstemme, eller stemme i hjemkommunen din på valgdagen. 

Stemme i annen kommune enn i din hjemkommune

Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i. Du kan bestemme selv hvilken krets du ønsker å stemme.

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Søke om å bli innført i manntallet

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fåes der du forhåndsstemmer.

Søknadsskjema for å bli innført i manntallet (PDF, 105 kB)

Stemme i utlandet

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 1. september. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 10. september kl. 17.00.

Valgdagen - åpningstider og valglokaler

Tidspunkt for stemmegivning

Søndag 8. september:     kl 14.00 til 18.00 (ikke Ramnes, Våle, Undrumsdal, Fon og Vivvestad)

Mandag 9. september:   kl 09.00 til 21.00

Valglokaler

Valglokaler 2019
Valgkrets Valglokale Åpent
Eik krets Eik samfunnshus Søndag og mandag
Husøy krets Husøy skole Søndag og mandag
Presterød krets Slagenhallen Søndag og mandag
Sem krets Sem samfunnshus/idrettshall Søndag og mandag
Vear krets Vearhallen Søndag og mandag
Sentrum krets (Tbg) Oseberg kulturhus Søndag og mandag
Volden krets Lokalet Fram (Volden) Søndag og mandag
Barkåker krets Barkåker samfunnshus/idrettshall Søndag og mandag
Revetal krets Revetalhallen Søndag og mandag
Ramnes krets Ramnes skole Mandag
Våle krets Våle samfunnshus Mandag
Undrumsdal krets Solerød oppvekstsenter Mandag
Fon krets Fon barnehage Mandag
Vivestad krets Bygdehuset Sagatun Mandag

 

Husk legitimasjon

Husk legitimasjon når du stemmer! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Information in English

During the Norwegian municipal and county council elections, representatives are elected to municipal and county councils across Norway. These elections are held every four years and the next election is due on september 9th 2019.

As a part of the ongoing local government reform, Re municipality and Tønsberg municipality are merging from the day of January 1st 2020. In this year’s election, 49 representatives are to be elected as members of the municipal council of the new municipality.

Who can vote?

For Norwegian citizens, the rules for the right to vote are more or less the same as for parliamentary elections. Specifically, voters must be 18 years of age by the end of the election year, they must not have lost the right to vote in line with Article 53 of The Constitution of the Kingdom of Norway and they must at some point have been registered in the Population Registry as resident in Norway.

Foreign citizens can also vote in the municipal and county council elections in Norway provided that they meet the above criteria and have been registered in the Population Register as resident in Norway for the last three years before the election day. Citizens from another Nordic country who have been registered in the Population Register as resident in Norway since at least 30 June in the election year also have the right to vote in the municipal and county council elections in Norway.

To vote, the voter must be included on a municipality's register of electors on the day of the election. This provision applies both to Norwegian citizens and foreign citizens.

Who can be elected?

To be elected as a representative of a municipal council or county council, the individual must be nominated on the list of candidates running for election. Norwegian citizenship is not required to be eligible for election to a Norwegian municipal and county council, but the individual must have been resident in Norway for at least three years. Individuals must also be registered as resident in the municipality or county for which they are running for election on the election day.

Individuals who have central administrative roles or occupy positions in the municipality or county are not eligible for election in the municipal or county council elections.

 

Valgdirektoratets nettsider

Kontaktinfo

Tønsberg rådhus

Besøk oss: Halfdan Wilhelmsens alle 1 C
3110 Tønsberg

Telefon: 33 34 80 00

Kommunehuset i Re

Besøk oss: Regata 2, 3174 Revetal

Telefon: 33 06 10 00

Lokaler på valgdagen