Prosjektorganisasjonen

Organisasjonskart for sammenslåingen - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart for sammenslåingen

* Arbeidsgrupper og delprosjekter >>

Prosjektteamet

Egil Johansen er ansatt som prosjektleder for sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner, og blir rådmann i Nye Tønsberg kommune fra 1. januar 2020. Han har med seg tre medarbeidere i et prosjektteam som skal bistå i arbeidet frem til Nye Tønsberg kommune er etablert. 


Bilde av prosjektteamet - Klikk for stort bildeFra venstre: Lise Brit Haugen, Egil Johansen, Martine Gran, Anders Tyvand. Helene Moe Slinning/ Strøk Design


Egil Johansen  

Egil er prosjektleder og kommende rådmann. Han har erfaring med kommunesammenslåinger fra tidligere, og var prosjektleder da Våle og Ramnes ble slått sammen til Re kommune i 2002. Han har jobbet i olje- og energidepartementet, vært rådmann i Re og Porsgrunn kommuner, fylkesrådmann i Vestfold fylkeskommune, og hatt ulike stillinger innen økonomi og strategi i Aker AS.
 

Martine Gran

Martine er prosjektkoordinator. Hun har vært ansatt som seniorrådgiver i rådmannens stab i Tønsberg kommune. Hun har tidligere blant annet jobbet som rådgiver ved Tønsberg Voksenopplæring og som informasjonskonsulent i Sandefjord kommune.
 

Anders Tyvand

Anders Tyvand er kommunikasjonsrådgiver. Han har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver og journalist, og har representert Vestfold på Stortinget for KrF. Han har også vært medlem av Tønsberg bystyre.
 

Lise Brit Haugen

Lise Brit var ansatt som prosjektmedarbeider i perioden februar-august 2018. I september ble hun ansatt som virksomhetsleder arkiv i Tønsberg kommune, men vil fremdeles utføre enkelte oppgaver knyttet til sammenslåingsprosjektet.  
 
 
Prosjekt-teamet vil ha sin base i Tønsberg rådhus, men vil også ha mye aktivitet på kommunehuset i Re. Prosjektleder vil ha ukentlig kontordag i Re. 

Kontaktinfo

Egil Johansen
Prosjektleder og
kommende rådmann

Telefon: 905 89 935

E-post: 
egil.johansen@tonsberg.kommune.no

 

Martine Gran
Prosjektkoordinator

Telefon: 
971 67 238

E-post: 
martine.gran@tonsberg.kommune.no

 

Lise Brit Haugen
Prosjektmedarbeider

Telefon: 
952 75 191

E-post: 
lise.brit.haugen@tonsberg.kommune.no

 

Anders Tyvand
Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 
952 59 886

E-post: 
anders.tyvand@tonsberg.kommune.no