Politisk møteplan

Klikk for stort bilde  

Møtereferater og møteplan

Se kommunestyremøter på web-TV

Utvalg 2019-2023

Kommunestyret

Arbeiderpartiet

 1. Anne Rygh Pedersen (ordfører)
 2. Per Martin Aamodt
 3. Trude Viola Antonsen
 4. Lars Jørgen Ormestad
 5. Roar Howlid
 6. Gunhild Rui
 7. Renathe Fekene
 8. Anne Holm Moen
 9. Tom Granli
 10. Eivind Yrjan Stamnes
 11. Mian Hamid Rizwani
 12. Lisbeth Johansen
 13. Saqlain Raza Naqvi

Varamedlemmer:

 • Thordis K. Skallist Hovet – vara
 • Kari Asmyhr - vara
 • Liselotte Aune Lee - vara

 

Senterpartiet

 1. Steinar Solum, (varaordfører) 
 2. Heidi Myhre
 3. Thorvald Hillestad
 4. Svein Holmøy
 5. Jill Eirin Undem
 6. Cathrine Bøhle

Varamedlemmer:

 • Ragnar Kirkevold - vara
 • Trygve Ånestad - vara
 • Karoline Fadum - vara

 

Miljøpartiet De Grønne

 1. Kjell Anders Lier
 2. Nina Brodahl
 3. Ulf Lund Halvorsen
 4. Marie Hernes Rød

Varamedlemmer:

 • Bjørn Halvard Berget - vara
 • Julie Estdahl Stuestøl - vara
 • Roar Lefsaker - vara

 

Kristelig Folkeparti

 1. Alexander Bakke Hangaas
 2. Stine Næss Askjer

Varamedlemmer:

 • Benedicthe Lyngås - vara
 • Johan Christian Haugan - vara
 • Karl Erik Askjer Kjær - vara

 

Høyre

 1. Lise Lorentzen Mandal
 2. Øyvind Jonassen
 3. Henning Wold
 4. Johanne Archer
 5. Ole Sverre Lund
 6. Kirsti Nilsson Søyland
 7. Anders Stensrud Larsen
 8. Lena Fahre
 9. Aksel Even Haraldsen
 10. Johanne Kirsebom
 11. Lars Sollie
 12.  Frank Pedersen
 13. Nicola Liv Berg

Varamedlemmer:

 • Kari-Lise Kirsebom - vara
 • Karsten Frydenberg - vara
 • Fredrik Ryen Middelthon - vara

 

Fremskrittspartiet

 1. Bent Moldvær
 2. Frode Hestnes
 3. Ellen Eriksen
 4. Anne-May Hogsnes
 5. Trond Ekstrøm

Varamedlemmer:

 • Bente Torun Brekke –vara
 • Inger Lexow - vara
 • Per Morgan Sæbø - vara

 

Sosialistisk venstreparti

 1. Helene Viken
 2. Olav Sannes Vika
 3. Elise Amalie Thorin Løkø

Varamedlemmer:

 • Heming Olaussen - vara
 • Andrew Knight - vara
 • Ivi Stang Wolff - vara

 

Venstre

 1. Suzy C.S. Haugan
 2. Håvar Bettum

Varamedlemmer:

 • Julia Kristoffersen - vara
 • Bent Henry Sørsdal - vara
 • Britt Lillian Fevang - vara

 

Rødt

 1. Ole Marcus Mærøe

Varamedlemmer:

 • Lotte Uth Gjersøe – vara
 • Andre Heggheim – vara
 • Stian Stensland Dueholm – vara
Formannskapet

Medlemmer

Anne Rygh Pedersen, Ap (leder)
Steinar Solum, Sp (nestleder)

Trude Viola Antonsen, Ap
Per Martin Aamodt, Ap
Kjell Anders Lier, Mdg
Stine N. Askjer, KrF
Lise Mandal, H
Øyvind Jonassen, H
Kirsti Søyland, H
Bent Moldvær, Frp
Olav Sannes Vika, SV

Varamedlemmer

Heidi Myhre, Sp
Lars Jørgen Ormestad, Ap
Nina Brodahl, Mdg
Svein Holmøy, Sp
Alexander Hangaas, Krf
Roar Howlid, Ap
Gunhild Rui, Ap
Ulf Lund Halvorsen, Mdg
Henning Wold, H
Anders Larsen, H
Lena Fahre, H
Aksel Haraldsen, H
Nicola Berg, H
Frode Hestnes, Frp
Ellen Eriksen, Frp
Anne-May Hogsnes, Frp
Suzy Haugan, V
Ole Marcus Mærøe, R
Helene Viken, Sv

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse

Medlemmer

Alexander Hangaas, Krf (leder)
Lars Jørgen Ormestad, Ap (nestleder)

Renathe Fekene, Ap
Eivind Yrjan Stamnes, Ap
Nina Brodahl, Mdg
Cathrine Bøhle, Sp
Lena Fahre, H
Harald Berg, H
Kari Lise Kirsebom, H
Ellen Eriksen, Frp
Helene Viken, Sv

Varamedlemmer

Anders Rønningen, Krf
Elin Sommerstad Gebuhr, Ap
Karoline Fadum, Sp
Iver Anton Kristiansen, Ap
Trygve Ånestad, Sp
Jan Egil Levorsen, Ap
Marie Hernes, Mdg
Stine N. Askjer, Krf
Bjørn Auglend, H
Johanne Kirsebom, H
Lise Mandal, H
Hege Lund, H
Mikael Nilsson Søyland, H
Morgan Sæbø, Frp
Anne-May Hogsnes, Frp
Bent Kittelsen, Frp
Bent Sørsdal, V
Kristian Berntsen, R
Ivi Stang Wolff, Sv

Utvalg for mestring, helse og velferd

Medlemmer

Trude Viola Antonsen, Ap (leder)
Svein Holmøy, Sp (nestleder)

Roar Howlid, Ap
Saqlain Raza Naqvi, Ap
Benedichte Lyngaas, Krf
Marie Hernes Rød, Mdg
Aksel Haraldsen, H
Anita Archer, H
Heidi Orskaug, H
Frode Hestnes, Frp
André Heggheim, R

Varamedlemmer

Heidi Myhre, Sp
Kari Asmyhr, Ap
Jon Åsheim, Krf
Ketil Teigen, Ap
Julie Staff Iversen Eikeland, Ap
Einar Borgmann, Ap
Mildrid H Søndbø, Krf
Steinar Solum, Sp
Henning Wold, H
Cecilie Asplin, H
Tor Vinje- Christensen, H
Kirsti Søyland, H
Walter Brynhildsen, H
Anne-May Hogsnes, Frp
Morgan Sæbø, Frp
Silje Marie Hassum, Frp
Christine Andersen, Sv
Trine Ellefsen, V
Stian Stensland Dueholm, R

Utvalg for miljø, teknikk og næring

Medlemmer

Ulf Lund Halvorsen, Mdg (leder)
Thorvald Hillestad, Sp (nestleder)

Tom Granli, Ap
Kari Asmyhr, Ap
Stine N Askjer, Krf
Julie Estdahl Stuestøl, Mdg
Anders Larsen, H
Lars Sollie, H
Bente Ottestad, H
Bente Brekke, Frp
Håvar Bettum, V

Varamedlemmer

Jill Eirin Undem, Ap
Bjørn Stian Lunden, Ap
Karl Reite, Ap
Alexander Hangaas, Krf
Cathrine Bøhle, Sp
Miriam Holtan Buhl, Ap
Steinar Solum, Sp
Marie Hernes Rød, Mdg
Leif Flemming Bakke, H
Knut Holter, H
Øyvind Jonassen, H
Cecilie Asplin, H
Lise L. Mandal, H
Inger Lexow, Frp
Frode Hestnes, Frp
Svein Romøren, Frp
Andrew Knight, Sv
Gunhild Marie Øyen, R
Raymond Henriksen, V

Utvalg for oppvekst og opplæring

Medlemmer

Heidi Myhre, Sp (leder)
Gunhild Rui, Ap (nestleder)

Anne Holm Moen, Ap
Ragnar Kirkevold, Krf
Trygve Ånestad, Sp
Mian Hamid Bashir, Ap
Henning Wold, H
Anne Martin, H
Mathias W. Hanssen, H
Anne-May Hogsnes, Frp
Elise Amalie Løkø, Sv

Varamedlemmer

Alexander Hagaas, Krf
Karoline Fadum, Sp
Tony Christensen, Ap
Marianne Hangaas, Krf
Elin Sommerstad Gebuhr, Ap
Karl Reite, Ap
Lena Anneli Borge, Ap
Kjell A. Lier, Mdg
Fredrik Ryen, H
Lena Fahre, H
Jon Henrik Thorvildsen, H
Kirsti Søyland, H
Anita Archer, H
Inger Lexow, Frp
Morgan Sæbø, Frp
Ellen Eriksen, Frp
Lotte Uth Gjersøe, R
Britt Lillian Fevang, V
Heming Olaussen, Sv

Kontrollutvalget

Medlemmer

Ole Sverre Lund, H (leder)
Grete Wold, Sv (nestleder)

Øyvind Oppegård, Sp
Hilde Falck Wik, Ap
Erik Steenbuch, Frp

Varamedlemmer

Stig Nilssen, H
Hilde Mikkelsen, H
Lars Egeland, Sv
Aina Dahl, V
Henning Gran Kjøsnes, R
Markus Stuestøl, Mdg
Odd Gjerpe, Krf
Ann-Sophie Myklebust, SP
Monica Øren, Ap
Trond Mathisen 

KS Fylkesmøte

Medlemmer

Anne Rygh Pedersen, Ap (leder)
Steinar Solum, Sp (nestleder)

Trude V. AntonsenAp
Thorvald HillestadSp
Lise MandalH
Bent MolværFrp
Suzy HauganV

Valgnemnda

Medlemmer

Lise Mandal, H (leder)
Bent Moldvær, Frp (nestleder)

Trude Viola Antonsen, Ap
Steinar Solum, Sp
Nina Brodahl, Mdg
Alexander Hangaas, Krf
Olav Sannes Vika, Sv
Suzy Haugan, V
Ole Marcos Mærøe, R

Varamedlemmer

Øyvind Jonassen, H
Frode Hestnes, Frp
Per Martin Aamodt, Ap
Heidi Myhre, Sp
Kjell Anders Lier, Mdg
Stine N Askjer, Krf
Helene Viken, Sv
Håvard Bettum, V
Lotte Uth Gjersøe, R

Bypakke Tønsberg-regionen

Medlemmer

Anne R. Pedersen, Ap
Steinar Solum, Sp
Lise Mandal, H

Varamedlemmer (personlige)

Heidi Myhre, Sp
Kjell Ander Lier, Mdg
Bent Molvær, Frp

Klagenemnda

Medlemmer

Nina Brodahl, Mdg
Ketil Teigen, Ap
Henning Wold, H

Varamedlemmer

Stine N Askjer, Krf
Ronny Pettersen, SP
Karsten Frydenberg, H

Utvalg for plan og bygg

Medlemmer

Per Martin Aamodt,Ap (leder)
Kjell Anders Lier, Mdg (nestleder)

Lisbeth Johansen, Ap
Thordis Skallist Hovet, Ap
Johan Christian Haugan, Krf
Jill Eirin Undem, Sp
Frank Pedersen, H
Nicola Berg, H
Karsten Frydenberg, H
Trond Ekstrøm, Frp
Suzy Haugan, V

Varamedlemmer

Thorvald Hillestad, Sp
Wenche Bue, Krf
Kari Asmyhr, Ap
Elin Gebuhr, Ap
Reidar Smidsrød, Krf
Tor Erik Nyberg, Ap
Steinar Solum, Sp
Nina Brodahl, Mdg
Øyvind Jonassen, H
Hege Lund, H
Walter Brynhildsen, H
Anders Larsen, H
Fredrik Ryen, H
Bent Moldvær, Frp
Bente Brekke, Frp
Ellen Eriksen, Frp
Julia Kristoffersen, V
Ole Marcus Mærøe, R
Aram Karim, Sv

Valgstyret

Medlemmer

Anne Rygh Pedersen, Ap (leder)
Steinar Solum, Sp (nestleder)

Trude Viola Antonsen, Ap
Per Martin Aamodt, Ap
Kjell Anders Lier, Mdg
Stine N. Askjer, Krf
Lise Mandal, H
Øyvind Jonassen, H
Kirsti Søyland, H
Bent Moldvær, Frp
Olav Sannes Vika, Sv
Suzy Haugan, V
Ole Marcus Mærøe, R

Varamedlemmer

Heidi Myhre, Sp
Lars Jørgen Ormestad, Ap
Nina Brodahl, Mdg
Svein Holmøy, Sp
Alexander Hangaas, Krf
Roar Howlid, Ap
Gunhild Rui, Ap
Ulf Lund Halvorsen, Mdg
Henning Wold, H
Anders Larsen, H
Lena Fahre, H
Aksel Haraldsen, H
Nicola Berg, H
Frode Hestnes, Frp
Ellen Eriksen, Frp
Anne-May Hogsnes, Frp
Helene Viken, Sv
Elise Løkø, Sv
Heming Olaussen, Sv
Håvar Bettum, V
Lotte Uth Gjersøe, R

Økonomiplanutvalget / kommuneplanutvalget

Medlemmer

Anne Rygh Pedersen, Ap (leder)
Steinar Solum, Sp (nestleder)

Trude Viola Antonsen, Ap
Per Martin Aamodt, Ap
Kjell Anders Lier, Mdg
Stine N. Askjer, Krf
Lise Mandal, H
Øyvind Jonassen, H
Kirsti Søyland, H
Bent Moldvær, Frp
Olav Sannes Vika, Sv
Suzy Haugan, V
Ole Marcus Mærøe, R

Varamedlemmer

Heidi Myhre, Sp
Lars Jørgen Ormestad, Ap
Nina Brodahl, Mdg
Svein Holmøy, Sp
Alexander Hangaas, Krf
Roar Howlid, Ap
Gunhild Rui, Ap
Ulf Lund Halvorsen, Mdg
Henning Wold, H
Anders Larsen, H
Lena Fahre, H
Aksel Haraldsen, H
Nicola Berg, H
Frode Hestnes, Frp
Ellen Eriksen, Frp
Anne-May Hogsnes, Frp
Helene Viken, Sv
Elise Løkø, Sv
Heming Olaussen, Sv
Håvar Bettum, V
Lotte Uth Gjersøe, R