Administrativ organisering

Nye Tønsberg kommune får en ledergruppe bestående av åtte kommunalsjefer i tillegg til rådmann. Fem av kommunalsjefene vil ha ansvar for utadrettede tjenester, mens tre vil ha ansvar for stabs- og støttefunksjoner.

Administrativ hovedstruktur ble vedtatt av fellesnemnda 23. august 2018. Stabs- og virksomhetsstruktur ble vedtatt i januar 2019. 

Administrativ hovedstruktur

 

Klikk for stort bilde

 

Oppvekst og læring

Klikk for stort bilde

 

Mestring og helse

 

Klikk for stort bilde

 

Samfunns- og næringsutvikling

 

Klikk for stort bilde

 

Kultur, nærdemokrati og inkludering

 

Klikk for stort bilde

Eiendom og tekniske tjenester

 

Klikk for stort bilde

HR

 

Klikk for stort bilde

 

Økonomi og virksomhetsstyring

 

Klikk for stort bilde

 

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

 

Klikk for stort bilde