Visjonen enstemmig vedtatt

Torsdag kveld ble visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg kommune enstemmig vedtatt i fellesnemnda. Visjonen blir «Tønsberg kommune – der barn ler». Klikk for stort bildeFellesnemnda godt fornøyd med visjonen for nye Tønsberg kommune.

Flere hundre mennesker har vært involvert i arbeidet med å utvikle visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg kommune. Gjennom fire store dialogkonferanser har ansatte, innbyggere, ungdom og politikere delt positive historier fra egen hverdag, identifisert hvilke verdier de ønsker å bygge den nye kommunen på, og sammen løftet blikket for å finne en felles drøm om hva slags samfunn de ønsker å skape.

Flere hundre verdier ble identifisert, og til slutt ble fire verdier plukket ut som forslag til kjerneverdier for den nye kommunen. Disse verdiene er samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft. Verdiene skal følges opp av setningen «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune».

Torsdag kveld brøt det ut applaus i fellesnemnda, da visjon og verdigrunnlag ble enstemmig vedtatt.