Vi vil høre fra deg!

Nye Tønsberg kommune oppfordrer innbyggere, næringsliv, foreninger og andre til å svare på en spørreundersøkelse om kommunens kommunikasjonsarbeid.Klikk for stort bildeRådmann Egil Johansen, og påtroppende kommunikasjonssjef Kristian Jahren Øvretveit 

- Vi vil bli blant de beste i Vestfold på kommunikasjon, men da er vi avhengig av tilbakemeldinger, sier Kristian Jahren Øvretveit, påtroppende kommunikasjonssjef i Tønsberg kommune.

Nettbasert undersøkelse

Kommunen skal utarbeide en ny kommunikasjonsstrategi, og jobber nå med å hente inn innspill fra alle tjenesteområder, politisk ledelse, samarbeidspartnere, næringsliv og kommunens innbyggere.

    - Vi håper så mange som mulig vil dele sine erfaringer med oss. I undersøkelsen ber vi om tilbakemeldinger knyttet til dagens informasjon fra kommunen. Vi er også interessert i hvordan folk helst vil kommunisere med oss i tiden fremover, forteller Øvretveit.

Undersøkelsen er nettbasert og skal ikke ta mer enn noen minutter og besvare.

Åpen og tilgjengelig kommune

Den nye kommunen setter samskaping, nærdemokrati og dialog høyt.  Å kommunisere godt og forståelig rundt både tjenester, planprogrammer og politiske saker er et mål.

- Vi ønsker at nye Tønsberg kommune skal være en åpen og tilgjengelig kommune som det er lett å komme i kontakt med. For å få til dette vil vi satse på blant annet klarspråk, digital dialog og aktiv kommunikasjon i flere kanalerforteller Egil Johansen, rådmann i den nye kommunen.

Strategien skal legge grunnlaget for kommunens kommunikasjonsarbeid de neste årene. Det er kommunens kommunikasjonsenhet som utarbeider planen, som etter planen skal være ferdig tidlig i 2020.