- Vi må jobbe forebyggende

Det strategiske arbeidet med tjenesteutvikling er i gang. Mandag gav ansatte innenfor mestring og helse innspill til strategien som skal presenteres for politikerne i Re og Tønsberg 3. april.

Eva Marie Wang-Norderud og Mari Slåttholm - Klikk for stort bildeEva Marie Wang-Norderud og Mari Slåttholm

- Kommunaldirektøren presenterte en del av de utfordringene vi står overfor, med en befolkning som blir eldre og økt tjenestebehov. Jeg tror det blir nødvendig å ha ytterligere fokus på forebygging og mestring fremover. Da kan vi kanskje klare å dempe utfordringene noe. Det ligger hjertet mitt nært, og jeg vet at den tankegangen er på plass, sier Mari Slåttholm.

Hun er lærings- og mestringskoordinator i virksomheten mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune, og hun får full støtte av sykepleier Eva Marie Wang-Norderud ved Sem bo- og servicesenter.

- Det blir helt nødvendig å starte tidlig, tenke forebygging og ikke bare slukke branner. Vi har mange fine tilbud allerede, og disse må vi utvikle videre, sier hun.

Begge var blant de rundt 60 deltakerne fra Re og Tønsberg som gav innspill til strategiarbeidet under mandagens arbeidsverksted.

Mål og virkemidler                

Strategiarbeidet tar utgangspunkt i kartleggingsjobben som ble gjort våren 2018, da ni arbeidsgrupper fikk i oppdrag å kartlegge likheter og ulikheter mellom tjenestene i Re og Tønsberg kommuner.

- Den prosessen vi er i gang med nå, handler om å skape et helhetlig tjenestetilbud i hele den nye kommunen, og å definere mål og strategier for tjenestene fremover, sier prosjektkoordinator Martine Gran.

Deltakerne på arbeidsverkstedet fikk i oppgave å foreslå overordnede mål for virksomhetene knyttet til innbyggere, frivillige, medarbeidere og ledere. Samtidig ble de bedt om å komme med innspill til strategier som kan bidra til å nå disse målene.

- Vi fikk mange gode innspill. Noe av det som gikk igjen, var betydningen av å sette brukeren i sentrum og ta utgangspunkt i behovet til den enkelte. Videre var fokus på forebygging noe av det som gikk igjen. I tillegg var flere grupper opptatt av at vi må legge bedre til rette for frivillige som ønsker å bidra, og at samarbeidet med frivillige må koordineres godt, sier Gran.

Nå skal kommunalsjef Tove Hovland arbeide videre med strategien basert på innspillene, før den presenteres og behandles på arbeidsverkstedet med politikerne 3. april.

Det skal gjennomføres politiske arbeidsverksteder innenfor alle kommunalsjefområdene.