Valg 2019 - står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i per 30. juni.Klikk for stort bilde

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Bosatt i utlandet mer enn 10 år

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Søknaden må være fremme hos valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen.

Søknadsskjema om å føres inn i manntallet.

Skjema sendes til: Valgstyret i Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg eller e-post: valg@tonsberg.kommune.no

Se om du står i mantallet

Du kan undersøke om du står i manntallet ved å kontakte oss på telefon 33 34 80 00 eller komme innom

  • Servicesenteret i Tønsberg rådhus
  • Servicetorget i kommunehuset på Revetal
  • Færder og Tønsberg bibliotek

Besøk våre valgsider