Stabs- og virksomhetsledere er innplassert

- Nok en viktig milepæl er nådd, og et viktig ledelsesnivå er på plass, sier prosjektleder Egil Johansen. Det er nå foretatt innplassering av stabs- og virksomhetsledere i 22 av 26 stillinger.

Klikk for stort bilde

Innplasseringen har blitt foretatt i tråd med omstillingsavtalen som ble vedtatt i fellesnemnda 15. mai 2018. Utvelgelsesområdet og utvelgelseskriterier ble fastlagt av prosjektleder etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 5. februar i år, og konsulentselskapet Headvisor har vært engasjert for å bistå i selve utvelgelsesprosessen.

- Nå skal stabs- og virksomhetslederne jobbe med å forberede sammenslåingen innenfor sine respektive virksomheter, og gjøre dem klare til å yte gode tjenester til innbyggerne. En viktig oppgave, blir å forberede innplasseringer på neste ledernivå. Vi vil legge opp en felles prosess for dette, og opplegget skal drøftes med de tillitsvalgte 26. april. Innen 1. september skal samtlige ansatte være innplassert i den nye kommunen, sier Johansen.

Egil Johansen - Klikk for stort bildeEgil Johansen

Fire stillinger lyses ut

I fire av de 26 stillingene er det ikke foretatt innplassering. Disse vil i tråd med omstillingsavtalen bli utlyst enten internt eller eksternt. Dette skal drøftes med de ansattes organisasjoner 4. april, og gjelder følgende stillinger:

  • Stabsleder oppvekst – PPT
  • Stabsleder oppvekst - Stab og Støtte
  • Virksomhetsleder Ung i Tønsberg
  • Virksomhetsleder Læringssenter

De av kandidatene i utvelgelseområdet som ikke har blitt innplassert, vil bli fulgt opp i tråd med omstillingsavtalen.

 

Dette er stabs- og virksomhetslederne:

 

Oppvekst og læring:

Bjørn-Erik Hammer, virksomhetsleder MidtRe barnehager

Liv Dina Sigstad, virksomhetsleder VestRe barnehager

Sølvi Mevold Gjennestad, virksomhetsleder ØstRe barnehager

Line Tonholt Børresen, virksomhetsleder Barn og unge

Heidi Dickinson, stabsleder Kompetansesenter

Anita Schjelderup, stabsleder Myndighet og internkontroll

 

Mestring og helse:

Laila Synnøve Mjøs, virksomhetsleder Sykehjemmene

Gullik Dokken, virksomhetsleder Hjemmetjenesten

Therese Offerdahl, virksomhetsleder Psykisk helse og miljøarbeid

Grethe Johnsen, virksomhetsleder Mestring og forebyggende tjenester

Cathrine Aagaard-Nilsen, virksomhetsleder Legevakt og allmenmedisinske tjenester

 

Eiendom og tekniske tjenester:

Rune Gjerden, virksomhetsleder Kommunalteknikk, prosjektering og forvaltning

Øyvind Myhre, virksomhetsleder Teknisk drift

 

Kultur, nærdemokrati og inkludering:

Ida Charlotte Johre, virksomhetsleder Kultur og idrett

Torild Rosenvinge, virksomhetsleder Kulturskole

Tone Eli Moseid, virksomhetsleder Bibliotek

 

Samfunnsutvikling:

Magnus Ciril Martin, virksomhetsleder Folkehelse, miljø og stedsutvikling

 

Økonomi og virksomhetsstyring:

Mona Herland, stabsleder Regnskap

Vigdis Bommen, stabsleder Kvalitet og internkontroll

 

HR:

Hanne Krokrud, stabsleder Kompetanse og utvikling

 

Digitalisering, kommunikasjon og adm.støtte:

Lise Brit Haugen, stabsleder Dokumentsenter og politisk sekretariat

Kristian Jahren Øvretveit, stabsleder Kommunikasjon og servicesenter

 

Direkte innplassering

 

Tidligere er 32 stab og virksomhetsledere innplassert direkte. Dette er stillinger som ikke blir vesentlig endret ved sammenslåingen, og gjelder bl.a. ledere for den enkelte skole. I tillegg er stillingen som NAV-leder også avklart tidligere. Disse 33 er:

Oppvekst og læring:

Øyvind Werrum, virksomhetsleder Barkåker skole

Håkon Follesø, virksomhetsleder Eik skole

Bente Thuen Alfheim, virksomhetsleder Husvik skole

Steinar Henriksen, virksomhetsleder Presterød skole

André Fürst Aune, virksomhetsleder Ringshaug skole

Sondre Floden Aurmo, virksomhetsleder Sandeåsen skole

Synne Anholt, virksomhetsleder Sem skole

Andreas Dyre-Hansen, virksomhetsleder Træleborg skole

Benedicte Bjørnsen, virksomhetsleder Volden skole

Rikke Lillebø, virksomhetsleder Kirkevoll skole

Anne Gry Kaldager, virksomhetsleder Røråstoppen skole

Kjellaug Lien, virksomhetsleder Ramnes skole

Anne Husby, virksomhetsleder Solerød skole

Mona Elisabeth Larsen, virksomhetsleder Revetal ungdomsskole

Rune Olsen, virksomhetsleder Kongseik ungdomsskole

Steinar Strand Jensen, virksomhetsleder Presterød ungdomsskole

Mette Krogh, virksomhetsleder Ringshaug ungdomsskole

Espen Irving Riiser, virksomhetsleder Byskogen kombinerte skole

Jan Erling Losnedal, virksomhetsleder Vear kombinerte skole

 

Mestring og helse:

Harald Næss, Stabsleder

Sissel Kristoffersen, virksomhetsleder Tildeling helse og omsorgstjenester

 

Eiendom og tekniske tjenester:

Gro Pettersen, virksomhetsleder Tønsberg kommunale eiendom

Anne Beate Hekland, virksomhetsleder Areal, bygg og landbruk

 

Kultur, nærdemokrati og inkludering:

Henrik Kopstad Arnesen, stabsleder Smart-senter

 

Samfunns og næringsutvikling:

Svenn Terje Venjum, virksomhetsleder Eiendomsutvikling

Øystein Hjørnevik, virksomhetsleder Næringsutvikling

Mona Bondevik, virksomhetsleder Miljørettet helsevern

Per Henning Johannesen, virksomhetsleder NAV

 

Økonomi og virksomhetsstyring:

Jørn Erik Borge, stabsleder Økonomi

Lise Wåden Tandberg, stabsleder skatt

 

HR:

Aase Helland Volle, stabsleder Arbeidsrett og forhandlinger

Elisabeth Bjerke Borgen, stabsleder Lønn

 

Digitalisering, kommunikasjon og adm.støtte:

Ketil Mastberg, stabsleder Digitalisering