Re og Tønsberg med felles næringsplan

- Med en felles, strategisk næringsplan, har Re og Tønsberg tatt enda et skritt nærmere hverandre, sier ordførerne Petter Berg (H) i Tønsberg og Thorvald Hillestad (Sp) i Re. Planen ble vedtatt i Re kommunestyre og i Tønsberg bystyre i februar 2018.

Ordfører i Tønsberg, Petter Berg, ordfører i Re, Thorvald Hillestad og Næringssjef i Tønsberg, Øystein Hjørnevik - Klikk for stort bildeOrdfører i Tønsberg, Petter Berg, ordfører i Re, Thorvald Hillestad og Næringssjef i Tønsberg, Øystein Hjørnevik

Det er næringssjef Øystein Hjørnevik i Tønsberg kommune som har ført planen i pennen.

- Nye Tønsberg blir en kommune med mange muligheter. Vi vil at Nye Tønsberg skal bli en kommune hvor det er enda mer attraktivt å bo, og enda mer attraktivt å drive næringsvirksomhet, sier Hjørnevik. 

De tre B-ene

Målet er at Nye Tønsberg innen 2023 skal være topp tre på Østlandet utenfor Oslo både når det gjelder næringsattraktivitet og bo-attraktivitet. For å nå målet, skal kommunen satse på tre viktige B-er; Bedrift, Bo og Besøk. 

Nye arenaer

– Vi skal ta godt vare på de bedriftene vi allerede har, og legge til rette for at enda flere ønsker å etablere seg i kommunen. Da skal vi både stille arealer til disposisjon, støtte gründere som ønsker å satse, og etablere nye arenaer hvor politikere, administrasjon og næringsliv kan møtes for en målrettet dialog. Det er viktig at vi trekker i samme retning, sier Hjørnevik. 

varierte botilbud

Det skal jobbes målrettet med å skape varierte botilbud tilpasset mennesker i ulike livssituasjoner, og det er et mål at flere enn i dag skal besøke Tønsberg-regionen og benytte seg av de ulike tilbudene i regionen. 

Mat- og middelalderkommune

- En ny reiselivsstrategi for hele regionen som omfatter både Tønsberg, Re og Færder skal implementeres i løpet av 2018, og vi skal spille på lag med sentrale aktører som Visit Vestfold, Pulserende Kystperle og Vestfold fylkeskommune. Vi har et svært godt utgangspunkt for å lykkes, med både flott natur og et mangfoldig kulturliv. I tillegg blir Nye Tønsberg kommune både en viktig matkommune, og Norges ledende middelalder-kommune, sier Hjørnevik. 

 

Klikk for stort bilde (PDF, 790 kB)