Planen er klar

- Nå kan vi for alvor sette i gang arbeidet med å etablere Nye Tønsberg kommune, sier prosjektleder og kommende rådmann, Egil Johansen. Onsdag ble prosjektplanen for sammenslåingen av Re og Tønsberg vedtatt av fellesnemnda. 

Klikk for stort bildeProsjektleder og kommende rådmannEgil Johansen

Det er mye som skal på plass før den nye kommunen er en realitet 1. januar 2020. 

- Vi har en stor jobb foran oss, men vi har en god plan for hvordan dette skal gjøres. Planen inneholder viktige prinsipper og verdier som skal ligge til grunn for kommunesammenslåingen, en beskrivelse av hvordan arbeidet skal organiseres, og en fremdriftsplan for prosjektet. Det kan nok bli behov for å gjøre enkelte justeringer underveis, men prosjektplanen gir oss et godt fundament for arbeidet vi skal i gang med, sier Johansen. 

Likeverdighet og medvirkning

Medvirkning, likeverdighet og  åpenhet blir viktige stikkord i arbeidet med å slå sammen Re og Tønsberg.  

- Det er ingen som sitter med fasiten på hvordan den nye kommunen skal se ut. Vi ønsker en best mulig dialog med både politikere, ansatte og brukerne av de kommunale tjenestene, og vi vil legge stor vekt på åpenhet og innsyn underveis i arbeidet, sier Johansen. 

Johansen er administrativt ansvarlig for sammenslåingen, og får med seg et prosjekt-team med tre medarbeidere i prosjektperioden. 

- Dette er ikke en jobb jeg skal gjøre alene. Jeg vil samarbeide tett med rådmennene i de to kommunene, og det blir satt ned en rekke arbeidsgrupper som skal jobbe med de ulike delene av sammenslåingen. Her vil også de tillitsvalgte være representert, og likeverdighet og balanse mellom Re og Tønsberg blir viktig i alle gruppene, sier han.