Onsdag konstitueres det nye kommunestyret

Onsdag 9. oktober er det klart for det første møtet i kommunestyret for den nye kommunen! I møtet skal ny ordfører formelt velges, og det skal velges ledere og medlemmer til formannskapet, de ulike hovedutvalgene, samt andre nemnder og utvalg.

Når og hvor

Møtet starter kl. 17.00 i fylkestingssalen (Svend Foynsgate 9). Møtet er naturligvis åpent for tilskuere og du kan også følge møtet på nettet via strømmeløsningen KommuneTV.

Klikk her for å se møtet via KommuneTV.