Ny ledergruppe på plass

Syv av åtte kommunalsjefstillinger i nye Tønsberg kommune er nå besatt etter intern innplassering. Den siste stillingen vil bli lyst ut eksternt.

Rådmannens ledergruppe - Klikk for stort bildeRådmannens ledergruppe

- Jeg er svært fornøyd med at jeg får med meg dyktige og erfarne ledere i den nye ledergruppa. Dette er en viktig milepæl for sammenslåingsprosjektet, og jeg er trygg på at vi får en ledergruppe som er godt kvalifisert til å lede den nye kommunen og sikre innbyggerne best mulig tjenester, sier Egil Johansen.

Han er prosjektleder for sammenslåingen av Re og Tønsberg, og blir rådmann i den nye kommunen fra 1. januar 2020. Med seg i ledergruppa får han begge dagens rådmenn, to kommunalsjefer fra Re og tre kommunaldirektører fra Tønsberg kommune.

- Jeg er godt fornøyd med at ledere fra både Re og Tønsberg blir representert i den øverste ledelsen av nye Tønsberg kommune, sier Johansen.

Tiltrer 1. januar 2020

De nye kommunalsjefene vil tiltre i stillingene 1. januar 2020, men får allerede nå en sentral rolle i utformingen av den nye kommunen.

- Den nye ledergruppa vil fra nå utgjøre den sentrale prosjektledelsen for sammenslåingen sammen med meg. Det første vi skal gjøre, er å videreføre arbeidet med organiseringen av den nye kommunen. Administrativ hovedstruktur ble vedtatt i august, og nå starter arbeidet med virksomhetsorganiseringen. Dette arbeidet skal etter planen ferdigstilles innen 1. februar 2019. Parallelt skal det lages planer for tjenestetilbudet i den nye kommunen. Det betyr at de nye lederne går en travel tid i møte, for dette kommer på toppen av de jobbene de allerede har, sier Johansen.

4.500 ansatte

Fem av kommunalsjefene i den nye kommunen skal ha ansvar for utadrettede tjenester, mens tre kommunalsjefer skal ha ansvar for stab- og støttefunksjoner.

- Med en slik organisering vil alle kommunens hovedoppgaver bli representert i ledergruppa, sier Johansen. Den nye kommunen vil ha over 55.000 innbyggere, og rundt 4.500 ansatte fordelt på om lag 3.500 årsverk.

Ekstern utlysning

Den siste kommunalsjefstillingen, med ansvar for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte vil bli lyst ut eksternt så snart som mulig.

 

Disse skal lede nye Tønsberg kommune: 

 

Mette Vikan Andersen - Klikk for stort bildeMette Vikan Andersen (50)
Kommunalsjef for oppvekst og læring

Vikan Andersen er i dag kommunaldirektør for oppvekst, kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg kommune. Hun er utdannet vernepleier fra Oslo og Akershus vernepleierhøyskole. Hun har tidligere vært virksomhetsleder for barn og unge i Tønsberg kommune, og har blant annet hatt ulike lederstillinger i Nøtterøy kommune.

 

 

Tove Hovland - Klikk for stort bildeTove Hovland (60)
Kommunalsjef for mestring og helse

Hovland er i dag kommunaldirektør for helse og omsorg i Tønsberg kommune. Hun er utdannet fysioterapeut fra Statens fysioterapihøyskole i Oslo, og har en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School. Hun har tidligere blant annet vært utviklingsdirektør i Helse Førde HF og kvalitetsrådgiver hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

 

 

Geir-Viksand - Klikk for stort bildeGeir Viksand (56)
Kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling

Viksand er i dag rådmann i Tønsberg kommune. Han har geografi mellomfag og sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og studier innefor ledelse, innovasjon og demokrati. Viksand har vært ansatt i Tønsberg kommune siden 1999, som spesialkonsulent, økonomisjef, økonomidirektør og kommunaldirektør. Han har også praksis fra Statistisk Sentralbyrå og Aetat.

 

 

Klikk for stort bildeJan Ronald Eide (57)
Kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester

Eide er i dag kommunaldirektør i Re og Tønsberg kommuner med ansvar for teknisk område. Han har utdannelse fra Varehandelens Høyskole og BI, i tillegg til befalsutdanning fra Forsvaret. Eide har erfaring det private næringsliv, og har blant annet vært adm. dir. i teleselskapet ComHouse og har innehatt ledende stillinger i Shell-konsernet. Han har også vært daglig leder i Tønsberg kommunale eidendom KF. 

 

Unni Bu - Klikk for stort bildeUnni Bu (63)
Kommunalsjef for kultur, nærdemokrati og inkludering

Bu er i dag kommunalsjef med ansvar for oppvekst og kultur i Re kommune. Hun er utdannet lærer, og har tilleggsutdannelse innenfor blant annet sosialpedagogikk, skoleledelse og drama med musikk og bevegelse. Bu har også erfaring som lærer, inspektør og rektor. 

 

 

 

Ivar-Børre-Jostedt - Klikk for stort bildeIvar Børre Jostedt (62)
Kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring

Jostedt er i dag kommunalsjef for økonomi og fellestjenester i Re kommune. Han er utdannet lærer fra Notodden lærerhøyskole, og har utdannelse innen økonomi og administrasjon fra Telemark distriktshøyskole i Bø. Jostedt har tidligere vært økonomisjef i både Re og Stokke kommuner, og har blant annet erfaring som økonomikonsulent i Norsk Hydro.

 

 

Trond Wifstad - Klikk for stort bildeTrond Wifstad (56)
Kommunalsjef for HR

Wifstad er i dag rådmann i Re kommune. Han er utdannet kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøgskole, Høgskolen i Oslo. Wifstad har tidligere vært kontorsjef i Ramnes kommune og kommunalsjef for stab- og støttefunksjoner i Re kommune. Som rådmann i Re kommune har Wifstad også ivaretatt ledelsen av HR-feltet i kommunen.

 

 

Egil Johansen - Klikk for stort bildeEgil Johansen (62) blir rådmann i den nye kommunen. Han er i dag prosjektleder for sammenslåingen, og har tidligere vært fylkesrådmann i Vestfold fylksekommune og rådmann i både Re og Porsgrunn kommuner. Han har også arbeidserfaring fra olje- og energidepartemenetet, og hatt ulike stillinger innen økonomi og strategi i Aker AS