Mer demokrati!

- Målet er at innbyggerne i Re og Tønsberg skal oppleve at demokratiet blir styrket selv om kommunen blir større, sier Bent Moldvær (Frp). Han leder utvalget som har ansvar for å få på plass gode nærdemokratiordninger i nye Tønsberg kommune.

Nærdemokratiutvalget - Klikk for stort bilde- Nye Tønsberg blir jo en kommune med flere innbyggere og større arealer enn dagens kommuner. Da er det nok mange som er redde for at avstanden mellom innbyggere og folkevalgte vil øke. Målet vårt er at det ikke skal skje, men at innbyggerne skal bli involvert og inkludert i de ulike prosessene i kommunen på en enda bedre måte enn i dag, sier Moldvær.

Utvalget skal legge fram en strategi og en handlingsplan med forslag til nærdemokratiske ordninger i løpet av høsten 2018. Planen skal sørge for at folkevalgte politikere, administrasjon og innbyggere har den kompetanse, de strukturene og den gjennomføringsevnen som trengs for å nå målet om et styrket nærdemokrati i nye Tønsberg.

Ønsker innspill

Et av Stortingets mål for kommunereformen, er at lokaldemokratiet skal styrkes. I den politiske plattformen for sammenslåingen av Re og Tønsberg, løftes det å legge til rette for innbygger- og brukermedvirkning fram som ett av målene for sammenslåingen.

- Vi er godt i gang med arbeidet. Vi har blant annet brukt en del tid på å kartlegge situasjonen i Re og Tønsberg i dag, for å kunne bygge videre på det som allerede fungerer godt. Vi har også sett på hva slags tiltak man har iverksatt i andre kommuner som slår seg sammen. I tillegg har vi hatt dialogmøter med en rekke lag og organisasjoner for å få innspill til arbeidet, og i løpet av høsten vil vi også be om innspill fra innbyggerne, sier Moldvær.

Medlemmene av Nærdemokratiutvalget:

 

Fra Tønsberg kommune:
Bent Moldvære, Frp (leder)
Ellen Lian, H
Anne Holm Moen, Ap

Fra Re kommune:
Odd Gjerpe, KrF (nestleder)
Heidi Myhre, SP
Heming Olaussen, SV