Ledig stilling i nye Tønsberg kommune

Utlysning - Kommunalsjef digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Digitalisering - Klikk for stort bilde Stillingen er ansvarlig for områdene digitalisering/IKT, kommunikasjon, servicetorg, politisk sekretariat og dokumentsenter/arkiv. Kommunalsjefen vil få en sentral posisjon både i rådmannens ledergruppe og i utviklingen av nye Tønsberg kommune. Den som ansettes blir også viktig i utviklingen av en kultur for digitalisering, innovasjon og effektivisering av tjenestene i nært samarbeid med tjenesteområdene.  

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Alle medlemmer av ledergruppen i nye Tønsberg har ansvar både for eget fagområde og for helheten i kommunen. Fram til 1. januar 2020 skal den som ansettes lede prosjektarbeidet med sammenslåing av kommunene innenfor eget ansvarsområde. Kompetanse og erfaring fra prosjektledelse og omstillingsarbeid vil derfor bli vektlagt. Etter 1. januar 2020 blir stillingen permanent i nye Tønsberg kommune.  

I prosjektperioden fram til 1. januar 2020

 

 • Lede sammenslåingen på eget fagområde. Herunder organisering, ev. innplassering av ledere, utvikling av tjenestene o.a.  
 • Sørge for åpenhet, involvering og framdrift i sammenslåingsarbeidet.  
 • Delta aktivt i prosjektledelsen for etablering nye Tønsberg sammen med prosjektleder/rådmann og øvrige kommunalsjefer.  
 • Overordnet ansvar for overgang til nye Tønsberg innenfor digitalisering/IKT.  
 • Overordnet ansvar for utvikling av strategi og virkemidler for kommunikasjon i nye Tønsberg  

 

Fra 1. januar 2020

 

 • Lede eget kommunalsjefsområde.  
 • Bidra til helhetlig ledelse av nye Tønsberg gjennom aktiv deltagelse i rådmannens ledergruppe.  
 • Sikre effektive tjenester med god kvalitet på eget fagområde. Herunder blant annet:  
 • Leder og pådriver for digitalisering i hele organisasjonen  
 • Ledelse og koordinering av utviklingsprosjekter ved innføring av ny teknologi  
 • Sørge for åpen og profesjonell kommunikasjon, internt og eksternt  
 • Sørge for godt fungerende dokumentbehandling og arkiv  
 • Tilrettelegge for gode arbeidsforhold og profesjonell sekretariatsfunksjon for politiske organer  
 • Utvikle effektive interne servicefunksjoner  
 • Være pådriver for brukerinvolvering og nytenking ved utvikling av tjenestene.  
 • Sørge for at saker til politisk behandling innenfor eget fagområde blir godt utredet og at politiske vedtak gjennomføres.  
 • Bidra til utvikling av en felles organisasjonskultur i nye Tønsberg kommune.  
 • Utøve god personalledelse innenfor eget kommunalsjefsområde.  
 • Sørge for god økonomistyring på eget fagområde.  

Kvalifikasjonskriterier  

 • Relevant ledererfaring  
 • Dokumenterte resultater fra lederstillinger
 • Erfaring fra ledelse av omstillings- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater  
 • Erfaring fra det fagområdene man skal lede med særlig vekt på digitalisering  
 • Kjennskap til kommunesektoren vil være en fordel  
 • God rolleforståelse i forholdet mellom administrasjon og politikk  
 • Erfaring fra samarbeid med ansattes fagorganisasjoner  
 • God økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser  
 • Erfaring fra innovasjon og effektivisering  
 • Høyere relevant utdanning  
 • Lederstil/personlige egenskaper  
 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg  
 • Åpen, samlende og involverende  
 • God evne til nytenking  
 • Evne til å ta beslutninger og gjennomføre dem  
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig  
 • Strategiske og analytiske ferdigheter  

Vi kan tilby en særlig utfordrende stilling i en utviklingsorientert og ambisiøs organisasjon.  

Søknadsfrist: 01.12.2018 

 

For nærmere informasjon


For nærmere informasjon om stillingen, kontakt gjerne prosjektleder/rådmann Egil Johansen,
telefon 905 89 935, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, telefon 917 29 682. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 1. desember.

Søk på stillingen her