Kreve fritak fra å stå på valgliste?

Klikk for stort bildeDersom ditt navn står oppført på en av valglistene til høstens kommunevalg i nye Tønsberg kommune, kan du kreve deg fritatt fra å stå på listen. Fristen for å kreve fritak er mandag 29. april.

Retten til kreve fritak fremgår av Valgloven § 3-4 (1):
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten" 

Krav om fritak må sendes på epost til valg@tonsberg.kommune.no, eller leveres skriftlig på servicesenteret ved Tønsberg rådhus eller kommunehuset på Revetal i åpningstiden innen fristen. Kravet kan også sendes per post til Tønsberg kommune, og må da være fremme hos innen fristen 29. april.

Innsendte listeforslag fra partiene kan du lese her.  (PDF, 2 MB)