Klart for gruppearbeid i kommunesammenslåingen

Mer enn 120 mennesker deltar i gruppearbeidet når 15 arbeids- og kartleggingsgrupper skal jobbe med sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. 

Klikk for stort bildeGruppeledere for kartleggingsarbeidet. Fre venstre: Mette G. Halvorsen, Jan Eide, Trond Wifstad, Anders Tyvand, Grete Vallumrød, Geir Viksand, Ivar Jostedt, Aase H. Volle, Mette v. Andersen, Ida Charlotte Johre, Unni Bu, Ketil Mastberg, Kåre Conradsen, Egil Johansen

– Disse gruppene får en sentral rolle i arbeidet, og vil bidra med informasjon og innspill som blir viktig når fellesnemnda skal fatte sine beslutninger, sier prosjektleder og kommende rådmann i Nye Tønsberg kommune, Egil Johansen. 

Gruppene er nedsatt av Johansen i samarbeid med dagens rådmenn i de to kommunene, og alle gruppene består av ansatte fra både Re og Tønsberg. I tillegg er de tillitsvalgte representert i gruppene, og det er organisasjonene selv som har valgt sine representanter. 

Kartlegge likheter og forskjeller

Fire grupper skal ta for seg en kartlegging av de fire tjenesteområdene i kommunene, og blant annet utrede likheter og forskjeller mellom kommunene. Fem grupper skal ta for seg stabs- og støttefunksjoner som økonomi, HR/personal, arkiv og IKT. Hver gruppe skal oppsummere sitt arbeid i en rapport på maks ti sider, som blir lagt offentlig tilgjengelig for alle etter sommeren. 

Visjon, gatenavn, kulturbygging

- I tillegg har det blant annet blitt satt ned en egen gruppe som skal jobbe med visjonen til den nye kommunen, og en egen gruppe som skal jobbe med matrikkel og gatenavn. Vi har også fått på plass en arbeidsgruppe som skal jobbe med kulturbygging og sosiale aktiviteter frem mot kommunesammenslåingen, sier Johansen. 

Hovedstruktur

En egen gruppe skal jobbe med administrativ hovedstruktur for den nye kommunen. - Denne gruppa består av rådmennene, kommunalsjefer og kommunaldirektører fra de to kommunene, i tillegg til representanter fra de tillitsvalgte, sier Johansen.