Innbyggerpanel for nye Tønsberg i gang

Innbyggerpanel for nye Tønsberg kommune er et prøveprosjekt for å teste ut en ny måte å komme i kontakt med innbyggerne på. 28. februar var det første innbyggerpanelet i gang.  

Innbyggerpanel 28. februar 2019 - Klikk for stort bildeInnbyggerpanel 28. februar 2019

Et innbyggerpanel består av en gruppe tilfeldig uttrukne innbyggere, som inviteres til å mene noe om en spesifikk sak. Deltakerne blir trukket ut fra folkeregisteret for å representere innbyggerne i en  kommune, og vil være representativ for befolkningen på en annen måte enn de folkevalgte politikerne.

Temaet for innbyggerpanelet 28.februar var nærdemokrati og kommunesammenslåing, hvor målet var å få bedre innsikt i hvordan kommunen kan jobbe for å få bedre kontakt med innbyggerne i den nye kommunen.

Om nærdemokratiske ordninger

Nærdemokratiske ordninger er en samlebetegnelse for virkemidler for å involvere innbyggerne i saker som angår dem. Slike ordninger er ment å minske avstanden mellom innbyggere, politikere og kommunens administrasjon. Ved at innbyggerne er med på å utvikle kommunen og de mange lokalsamfunnene våre, ønsker man å øke opplevelsen av stolthet og tilhørighet hos innbyggerne, og å ivareta deres lokale identitet.

I sammenslåingen av Tønsberg og Re er det satt ned et arbeidsutvalg som har fått i oppgave å lage en strategi- og handlingsplan for å skape merdemokrati i nye Tønsberg. Arbeidsutvalgets plan skal sørge for at folkevalgte, administrasjon og innbyggere har kompetanse, strukturer og gjennomføringsevnen som trengs for å få dette til.