Hvordan skal Nye Tønsberg organiseres?

Hvor mange politiske hovedutvalg skal den nye kommunen ha, og hvordan skal rådmannens ledergruppe organiseres? Dette er sentrale spørsmål når hovedstrukturen for den nye kommunen skal vedtas. 

Klikk for stort bildeProsjektleder og kommende rådmann Egil Johansen

- Vi skal gjennomføre en grundig prosess før fellesnemnda skal ta den endelige avgjørelsen, og det er ingen som sitter med fasiten på forhånd. Det er slett ikke sikkert at vi ender opp med en struktur som er lik dagens struktur i Re eller Tønsberg, forteller prosjektleder Egil Johansen.  

Politisk struktur

En arbeidsgruppe bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder fra begge kommunene skal jobbe med den politiske strukturen, og legge fram et forslag som skal behandles av fellesnemnda 13. juni. 

- Det er ganske stor forskjell på hvordan Re og Tønsberg er organisert politisk i dag. Mens Tønsberg har fem hovedutvalg, har Re kun to, forteller Johansen.  

Administrativ hovedstruktur 

I arbeidet med administrativ hovedstruktur får Johansen hjelp av et utvalg bestående av begge rådmennene og deres ledergrupper. I tillegg er konsulentfirmaet Agenda Kaupang hyret inn som rådgivere. 

- Vi har ønsket ekstern bistand i dette arbeidet, og sendte en forespørsel til de fire ledende konsulentmiljøene i Norge. Valget falt på Agenda Kaupang, som har bistått flere andre kommuner i lignende prosesser tidligere. Jeg legger stor vekt på at vi skal få til en god prosess, og klare å lande en struktur som legger til rette for at vi når de målene vi setter oss for den nye kommunen, sier Johansen. 

Administrativ hovedstruktur skal vedtas av fellesnemnda 23. august.