Hva skjer når?

I oktober 2018 skal ledergruppen for Nye Tønsberg kommune være på plass, og innen 1. september 2019 skal lokalisering av tjenester og stab være avklart. Hva som skjer når i kommunesammenslåingen, kan du se i fremdriftsplanen for prosjektet. 

Prosjektet er inndelt i to faser. I fase 1, som strekker seg fra mars til oktober 2018, skal hovedstrukturen for den nye kommunen komme på plass. 

Hovedstruktur

- I denne perioden skal vi få på plass både politisk og administrativ hovedstruktur for Nye Tønsberg kommune. Vi må finne ut hva som skal prege det politiske arbeidet i den nye kommunen, hva som skal være politikernes ansvar, hva som skal delegeres til administrasjonen. Det blir viktig å finne ut hvordan politikere og administrasjon kan jobbe best mulig sammen, sier prosjektleder Egil Johansen. 

I fase 1 skal også de personalpolitiske spillereglene for sammenslåingsprosessen vedtas.

Trygghet

- Det er en stor jobb å samordne personalpolitikken i de to kommunene, og jeg er opptatt av at alle ansatte så langt som mulig skal oppleve trygghet i sammenslåingsprosessen. Det er et viktig prinsipp at ingen skal miste jobben eller gå ned i lønn som direkte følge av kommunesammenslåingen, sier Johansen. 

I fase 1 skal også det arbeides med å kartlegge de ulike tjenesteområdene, vurdere ulike samarbeidsformer og å få på plass en foreløpig modell for ny virksomhetsstruktur i den nye kommunen. 

Brikkene på plass

I fase 2, som strekker seg fra oktober 2018 til september 2019, skal de fleste brikkene komme på plass for den nye kommunen. Da skal både overordnet virksomhetsstruktur og intern virksomhetsorganisering vedtas. 

- Etter planen skal nye virksomhetsledere være på plass 1. april 2019. Innen september 2019 skal både den interne virksomhetsorganiseringen og spørsmål knyttet til lokalisering være avklart, sier Johansen. 

I fase 2 skal det også arbeides med kommunal planstrategi og økonomiplan for den nye kommunen. 

Det er planlagt at alle ansatte i Re og Tønsberg kommuner i løpet av september 2019 vil motta et brev om overføring til den nye kommunen fra 1. januar 2020. 

Viktige milepæler frem mot 2020:

milepeler nye tønsberg - Klikk for stort bilde