Hva skal visjonen være?

- En visjon skal identifisere et felles mål å strekke seg mot, sier Trond Wifstad. Han leder arbeidsgruppa som har fått i oppdrag å utarbeide visjonen for nye Tønsberg kommune. Nå skal både ansatte, politikere og innbyggere involveres i prosessen.

Trond Wifstad - Klikk for stort bildeTrond Wifstad

I dag har Tønsberg kommune visjonen «Der fremtiden skapes», mens «Ny og varm» er visjonen til Re kommune. Nå legges det opp til en grundig prosess for å komme fram til visjonen for nye Tønsberg.

- For at en visjon skal ha en verdi, er det viktig at flest mulig har et eierskap til den. Både innbyggere, politikere og de som jobber i kommunen må kjenne til den og kunne bruke den. Visjonen skal både skape identitet og stolthet, og samtidig si noe om hvordan vi vil at den nye kommunen skal være, sier Wifstad.

Tre konferanser

Den nye visjonen skal utarbeides gjennom tre store dialogkonferanser.

- På hver av disse konferansene skal deltakerne sette ord på hva de opplever som styrker suksesskriterier ved sin kommune i dag. Samtidig skal de si noe om hvilke styrker og verdier man ønsker å vektlegge i den nye kommunen. Det blir én konferanse for ansatte i de to kommunene, én konferanse for barn og unge, og én konferanse for representanter fra ulike lag og foreninger. I tillegg vil politikerne i Re og Tønsberg fordeles ut som deltakere på alle disse konferansene, sier Wifstad.

I etterkant skal det arrangeres en oppsummeringskonferanse med representanter fra de tre dialogkonferansene.

- Her blir deltakernes oppgave oppsummere resultatene fra dialogkonferansene, samle trådene og utarbeide en visjonsuttalelse. Deretter vil en arbeidsgruppe ta dette videre og forme et endelig forslag til visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg, sier han.

Klar i juni 2019

Etter planen skal opp mot 400 mennesker involveres i visjonsarbeidet. Belinda Orten, som til daglig jobber ved Smartsenteret i Re, er ansatt som prosjektleder i 40% stilling for å ta hånd om prosessen.

- Vi er i gang med en forprosess nå, og planen er å arrangere dialogkonferansene i løpet av februar og mars 2019. Før sommeren 2019 skal visjonen være på plass, sier Wifstad.

Opplegget for utarbeidelse av visjon ble vedtatt i fellesnemnda 23. august.