Forslag til visjon: «Der barn ler»

Torsdag 20. juni skal fellesnemnda for Re og Tønsberg vedta visjonen for nye Tønsberg kommune. Klikk for stort bildeDeltakerne på den oppsummerende dialogkonferansen.

- For å skape et samfunn som er godt for barna, må vi skape et samfunn som er godt for alle, sier Trond Wifstad.

Han er i dag rådmann i Re kommune, og har ledet arbeidsgruppa som har hatt ansvar for å foreslå visjon og verdigrunnlag for den nye kommunen.

- Hvis politikerne i fellesnemnda vedtar «Der barn ler» som visjon for nye Tønsberg, vil det forplikte oss til å ta barneperspektivet på alvor når vi utvikler kommunen fremover. Samtidig må vi jobbe med hele lokalsamfunnet for å lykkes. Vi vet jo at gode skoler og barnehager ikke er nok for at barna skal ha det bra. Mamma og pappa må ha inntekt, familien må ha sosial og økonomisk trygghet, bestemor må få den hjelpen hun har behov for, og både infrastruktur og tekniske tjenester må være på plass og fungere godt, sier Wifstad.

Bred involvering


En visjon skal være et felles mål å strekke seg mot. Derfor ble det lagt stor vekt på bred involvering da forslaget til visjon og verdigrunnlag for den nye kommunen skulle utarbeides.

- For at en visjon skal fungere, er det helt avgjørende av folk har et eierskap til den. Derfor inviterte vi politikere, innbyggere, ungdom og ansatte til tre store dialogkonferanser der deltakerne fortalte om positive opplevelser fra jobb og hverdagsliv i de to kommunene. Deretter fikk de i oppgave å identifisere hvilke verdier som bidro til de positive erfaringene. Tanken med en slik prosess var å bygge videre på det som allerede fungerer godt, sier Wifstad.

Flere hundre verdier ble identifisert, og til slutt ble fire verdier plukket ut som forslag til kjerneverdier for den nye kommunen; Samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft. Verdiene følges opp av setningen «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune».

  - Den verdien som ble nevnt flest ganger underveis i prosessen, var uten tvil samarbeid. Jeg syns det er et veldig flott signal. Vi må utvikle den nye kommunen sammen, slik vi nå har gjort med visjonen, sier Wifstad.