Disse bestemmer

16 politikere fra Re og Tønsberg skal jobbe sammen med å etablere Nye Tønsberg kommune. Fellesnemnda er navnet på det politiske organet som skal ta de viktigste, politiske beslutningene i forbindelse med kommunesammenslåingen. 

Klikk for stort bilde

Re og Tønsberg er likeverdige parter i kommunesammenslåingen, og fellesnemnda består av åtte representanter fra hver kommune. Alle de politiske partiene som i dag er representert Tønsberg bystyre og Re kommunestyre, er også representert i fellesnemnda. 

- Dette blir det viktigste, politiske organet for etableringen av den nye kommunen. Fellesnemndas ansvar er å følge opp den politiske plattformen som allerede er vedtatt av både Tønsberg og Re kommuner, og å avklare viktige, prinsipielle spørsmål rundt kommunesammenslåingen. Vi er allerede godt i gang, og jeg ser frem til et godt samarbeid frem mot 2020, sier Tønsberg-ordfører Petter Berg.

Berg leder fellesnemnda, mens Re-ordfører Thorvald Hillestad er fellesnemndas nestleder. De 16 politikerne vil ha jevnlige møter, og være operative frem til nytt kommunestyre for den nye kommunen blir valgt og konstituert innen utgangen av oktober 2019. 

 

Dette er fellesnemda: 

 1. Thorvald Hillestad, SP – Re
 2. Frode G. Hestnes, Frp – Re
 3. Trude Viola Antonsen, Ap – Re
 4. Tove Øygarden, H – Re
 5. Benedicte Lyngås, Krf – Re
 6. Heming Olaussen, Sv – Re
 7. Bent Sørsdal, V – Re
 8. Kari Proos, Mdg – Re
   
 9. Petter Berg, H – Tønsberg
 10. Bent Moldvær, Frp – Tønsberg
 11. Per Martin Aamodt, Ap – Tønsberg
 12. Torild Dehnes, Krf – Tønsberg
 13. Terje Olsen, Mdg – Tønsberg
 14. Anette Viken, Sv – Tønsberg
 15. Suzy Haugan, V – Tønsberg
 16. Steinar Solum, Sp – Tønsberg