- Dere blir tatt på alvor

I dag er nesten 250 elevrådsmedlemmer fra skolene i Re og Tønsberg samlet til Elevrådskonferansen 2019 i Oseberg kulturhus. Konferansen skal gi elevene en mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Klikk for stort bildeKommunalsjef Mette Vikan Andersen   

- Det dere sier blir tatt på alvor, og det har vi sett fra tidligere konferanser. Da dere ga tilbakemelding om for stort leksepress i skolen, førte det til nye, felles rutiner som sørget for et overkommelig nivå på leksene.

Det sa ordfører Petter Berg da han åpnet Elevrådskonferansen 2019 i dag.

Nett og nettbruk

Årets elevrådskonferanse er den femte i rekken, og for første gang arrangeres det felles konferanse for elevrådene i Re og Tønsberg. Temaet for dagen er nett og nettbruk. Kommunalsjef for oppvekst og læring, Mette Vikan Andersen, sier at hun ønsker innspill om hvordan kommunen bør jobbe med nett og nettbruk blant barn og unge.

- Mange unge lever store deler av livet på nettet, og det er viktig at vi som kommune har et bevisst forhold hvilke muligheter og utfordringer nettet byr på. Elevrådskonferansen skal være en arena der ungdommen kan gi innspill direkte til ledelsen og politikerne i kommunen, sier hun.

Ungdommens perspektiv

Tall fra Ungdata-undersøkelsen fra 2017 viser at 56 prosent av ungdommene bruker mer enn tre timer på skjerm etter skoletid hver dag. Mange forteller at de har hatt negative opplevelser på nettet i løpet av det siste året.

- Nettet byr på enorme muligheter, men vi vet jo at det også innebærer noen utfordringer. Blant elevene på ungdomsskolen er det små forskjeller på klassetrinnene når det gjelder negative erfaringer, men vi ser at problemet er større blant jenter enn blant gutter, sier Vikan Andersen.

Elevrådene ved samtlige skoler har blitt utfordret på å holde en presentasjon under konferansen, der de belyser temaer knyttet til nett og nettbruk som opptar dem.

- Vi er opptatt av å ta ungdommen på alvor. I etterkant av konferansen vil vi ta med oss konkrete innspill og forslag som kommer fram, og presentere dette for det nyvalgte utvalget for oppvekst og opplæring, sier hun.

Verdensmester på besøk

Jacob Semb Aaasmundsen er konferansier under konferansen. Verdensmester i Fortnite, Emil Bergquist Pedersen, vil delta i sofasamtale med jenter fra Kongseik ungdomsskole.

- Det er blir også Mario Kart-turnering, og ordførerne Petter Berg og Anne Rygh Pedersen er klare til å utfordre ungdommen, sier Vikan Andersen.