Åpen høring om budsjettforslaget

Ordfører inviterer til åpen høring på rådhuset i Tønsberg mandag 18. november klokken 17.00. Her kan lag, organisasjoner og foreninger legge frem sine synspunkter på budsjettforslaget til politikerne i økonomiplanutvalget (tverrpolitisk drøftingsorgan for budsjett / økonomiplan).

Når og hvor?

Tid: mandag 18. november klokken 17.00
Sted: Rådhuset i Tønsberg
Påmelding: innen 14. november til sekretariat@tonsberg.kommune.no.

Husk påmelding!

For å delta på høringen, må man melde seg på innen 14.november til sekretariat@tonsberg.kommune.no. Påmeldte må ha med et notat med innspillet til budsjettet. Det legges ikke opp til debatt, men det åpnes for oppklarende spørsmål. Hver delegasjon får tildelt en taletid på inntil 10 minutter.

Budsjettet sluttbehandles av kommunestyret den 12. desember.

Budsjettet