- Gratulerer til de fire kommunene, de 80 ansatte og alle de 100.000 heldige innbyggerne, sa helseminister Bent Høie (H) før han klippet snora. I dag foretok han den offisielle åpningen av Tønsberg-regionens nye legevakt.

Fellesnemnda har enstemmig vedtatt et mål om en fremtidig dekningsgrad for heldøgns-bemannede omsorgsplasser på 23 % i nye Tønsberg kommune. I dag har Re og Tønsberg samlet sett en dekningsgrad på 20 %. 

Mer enn 120 mennesker deltar i gruppearbeidet når 15 arbeids- og kartleggingsgrupper skal jobbe med sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. 

- Følg Nye Tønsberg kommune på Facebook, og inviter gjerne venner til å like siden, oppfordrer kommunikasjonsrådgiver Anders Tyvand.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger med på sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. En dag i måneden skal seniorrådgiver Jørgen Teslo hospitere i Nye Tønsberg kommune, og delta på møter i prosjektteamet. 

Hvor mange politiske hovedutvalg skal den nye kommunen ha, og hvordan skal rådmannens ledergruppe organiseres? Dette er sentrale spørsmål når hovedstrukturen for den nye kommunen skal vedtas. 

- Med en felles, strategisk næringsplan, har Re og Tønsberg tatt enda et skritt nærmere hverandre, sier ordførerne Petter Berg (H) i Tønsberg og Thorvald Hillestad (Sp) i Re. Planen ble vedtatt i Re kommunestyre og i Tønsberg bystyre i februar 2018.

16 politikere fra Re og Tønsberg skal jobbe sammen med å etablere Nye Tønsberg kommune. Fellesnemnda er navnet på det politiske organet som skal ta de viktigste, politiske beslutningene i forbindelse med kommunesammenslåingen. 

I oktober 2018 skal ledergruppen for Nye Tønsberg kommune være på plass, og innen 1. september 2019 skal lokalisering av tjenester og stab være avklart. Hva som skjer når i kommunesammenslåingen, kan du se i fremdriftsplanen for prosjektet. 

- Nå kan vi for alvor sette i gang arbeidet med å etablere Nye Tønsberg kommune, sier prosjektleder og kommende rådmann, Egil Johansen. Onsdag ble prosjektplanen for sammenslåingen av Re og Tønsberg vedtatt av fellesnemnda.