Fellesnemnda har vedtatt at motivet "Stavn og spire" skal være kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. I oktober skal de ta avgjørelsen om fargevalg. 

Mandag 27. august møttes Tønsberg ungdomsråd og Re barne- og ungdomsråd for første gang. 

Torsdag 23. august vedtok fellesnemnda å anbefale at motivet "Stavn og spire" skal være nye Tønsberg kommunes kommunevåpen. Samtidig fikk arbeidsutvalget i oppdrag å legge motivet fram i ulike fargekombinasjoner. 

- Målet er at innbyggerne i Re og Tønsberg skal oppleve at demokratiet blir styrket selv om kommunen blir større, sier Bent Moldvær (Frp). Han leder utvalget som har ansvar for å få på plass gode nærdemokratiordninger i nye Tønsberg kommune.

Mer enn 3000 mennesker stemte på sin favoritt til nytt kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. «Stavn og spire» ble folkets vinner, og torsdag 23. august skal saken opp i fellesnemnda.

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 6. august. Alle forslagene som har kommet inn vil sammen med en innstilling fra prosjektleder/rådmann legges fram for fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen.

Opptatt av politisk organisering? Se presentasjonen her!  

Snart skal fellesnemnda for Re og Tønsberg avgjøre hva som blir nye Tønsbergs kommunevåpen. Frem til 1. august kan du stemme på din favoritt! 

Det kom inn nesten 150 forslag til nytt kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. Nå gjenstår 12 finalister, og snart kan du stemme på din favoritt! 

Nye Tønsberg kommune skal ha 49 representanter i kommunestyret, og fem politiske hovedutvalg. 13. juni ble politisk hovedstruktur for den nye kommunen vedtatt i fellesnemnda.