Hvor mange politiske hovedutvalg skal den nye kommunen ha, og hvordan skal rådmannens ledergruppe organiseres? Dette er sentrale spørsmål når hovedstrukturen for den nye kommunen skal vedtas. 

- Med en felles, strategisk næringsplan, har Re og Tønsberg tatt enda et skritt nærmere hverandre, sier ordførerne Petter Berg (H) i Tønsberg og Thorvald Hillestad (Sp) i Re. Planen ble vedtatt i Re kommunestyre og i Tønsberg bystyre i februar 2018.

16 politikere fra Re og Tønsberg skal jobbe sammen med å etablere Nye Tønsberg kommune. Fellesnemnda er navnet på det politiske organet som skal ta de viktigste, politiske beslutningene i forbindelse med kommunesammenslåingen. 

I oktober 2018 skal ledergruppen for Nye Tønsberg kommune være på plass, og innen 1. september 2019 skal lokalisering av tjenester og stab være avklart. Hva som skjer når i kommunesammenslåingen, kan du se i fremdriftsplanen for prosjektet. 

- Nå kan vi for alvor sette i gang arbeidet med å etablere Nye Tønsberg kommune, sier prosjektleder og kommende rådmann, Egil Johansen. Onsdag ble prosjektplanen for sammenslåingen av Re og Tønsberg vedtatt av fellesnemnda.