Eva Marie Wang-Norderud og Mari Slåttholm

Det strategiske arbeidet med tjenesteutvikling er i gang. Mandag gav ansatte innenfor mestring og helse innspill til strategien som skal presenteres for politikerne i Re og Tønsberg 3. april.

Egil Johansen og Ketil Mastberg i datarommet som utgjør det digitale hjertet i Tønsberg kommune.

- Det vil alltid være litt usikkerhet underveis, men vi er i rute, sier digitaliseringsleder Ketil Mastberg. Den digitale sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner er godt i gang.

Politikere fra Re og Tønsberg vil styrke nærdemokratiet og korte ned avstanden mellom innbyggere og politikere. Nå vil de ha dine innspill!

Egil Johansen november18

23. januar ble fellesnemnda for Re og Tønsberg orientert om stabs- og virksomhetsorganiseringen i nye Tønsberg kommune. Organisasjonsstrukturen for den nye kommunen er nå vedtatt.

Per Henning Johannesen har takket ja til stillingen som enhetsleder for nye NAV Tønsberg fra 1. januar 2020.

 

Birgitte Tørnby er ansatt som kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte i nye Tønsberg kommune.

Rådmann i Tønsberg Geir Viksand, prosjektleder Faysal Ahmed Dhali-Lund og rådmann i Re Trond Wifstad gleder seg over å kunne lansere ny app

Med vår nye app kan du få nyheter og varslinger om det du er interessert i fra kommunen, velge selvbetjening og hente ut skjemaer og lignende, eller melde fra om feil og hendelser til kommunen. Alt dette direkte fra mobilen eller nettbrettet.

Stavn og spire

Fellesnemnda for Re og Tønsberg har enstemmig vedtatt kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. 

Rådmannens ledergruppe

Syv av åtte kommunalsjefstillinger i nye Tønsberg kommune er nå besatt etter intern innplassering. Den siste stillingen vil bli lyst ut eksternt.

- En visjon skal identifisere et felles mål å strekke seg mot, sier Trond Wifstad. Han leder arbeidsgruppa som har fått i oppdrag å utarbeide visjonen for nye Tønsberg kommune. Nå skal både ansatte, politikere og innbyggere involveres i prosessen.