Dersom ditt navn står oppført på en av valglistene til høstens kommunevalg i nye Tønsberg kommune, kan du kreve deg fritatt fra å stå på listen. Fristen for å kreve fritak er mandag 29. april.

Denne høsten skal det velges 49 representanter til kommunestyret i nye Tønsberg kommune, og 1. april kl 12 gikk fristen ut for partiene til å stille listeforslag. 

- Nok en viktig milepæl er nådd, og et viktig ledelsesnivå er på plass, sier prosjektleder Egil Johansen. Det er nå foretatt innplassering av stabs- og virksomhetsledere i 22 av 26 stillinger.

Ordfører Petter Berg, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og ordfører Thorvald Hillestad

Kommunalminister- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) roste de ansatte i Re og Tønsberg kommuner da hun besøkte Våle samfunnshus torsdag. Samtidig poengterte hun at 1. januar 2020 ikke utgjør en sluttdato for kommunereformen.

Innbyggerpanel 28. februar 2019

Innbyggerpanel for nye Tønsberg kommune er et prøveprosjekt for å teste ut en ny måte å komme i kontakt med innbyggerne på. 28. februar var det første innbyggerpanelet i gang.  

Eva Marie Wang-Norderud og Mari Slåttholm

Det strategiske arbeidet med tjenesteutvikling er i gang. Mandag gav ansatte innenfor mestring og helse innspill til strategien som skal presenteres for politikerne i Re og Tønsberg 3. april.

Egil Johansen og Ketil Mastberg i datarommet som utgjør det digitale hjertet i Tønsberg kommune.

- Det vil alltid være litt usikkerhet underveis, men vi er i rute, sier digitaliseringsleder Ketil Mastberg. Den digitale sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner er godt i gang.

Politikere fra Re og Tønsberg vil styrke nærdemokratiet og korte ned avstanden mellom innbyggere og politikere. Nå vil de ha dine innspill!

Egil Johansen november18

23. januar ble fellesnemnda for Re og Tønsberg orientert om stabs- og virksomhetsorganiseringen i nye Tønsberg kommune. Organisasjonsstrukturen for den nye kommunen er nå vedtatt.

Per Henning Johannesen har takket ja til stillingen som enhetsleder for nye NAV Tønsberg fra 1. januar 2020.