Ordfører Petter Berg foretok i dag den høytidelige åpningen av nye Sentrum Helsestasjon i Anders Madsens gate.     

Onsdag 9. oktober var det nye kommunestyret samlet for første gang. Anne Rygh Pedersen (Ap) ble valgt som ordfører, og Steinar Solum (Sp) som varaordfører. Det ble også valgt medlemmer til formannskap og diverse utvalg.    

Onsdag 9. oktober er det klart for det første møtet i kommunestyret for den nye kommunen! I møtet skal ny ordfører formelt velges, og det skal velges ledere og medlemmer til formannskapet, de ulike hovedutvalgene, samt andre nemnder og utvalg.

For at overgangen til ny kommune skal bli så smidig som mulig for deg som innbygger, informerer vi nå om at nye Tønsberg kommune får ny bankkonto, og alle kunder får nytt kundenummer fra 1. januar 2020.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har laget et utgangspunkt for en felles plattform. De har gjort en avtale om at Anne Rygh Pedersen fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører og Steinar Solum fra Senterpartiet blir ny varaordfører.

Ungdomsorganisasjoner og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler i Re og Tønsberg kan foreslå kandidater til det nye ungdomsrådet i Tønsberg kommune. Fristen er 1. oktober.   

Valgstyret for nye Tønsberg kommune har godkjent årets kommunestyrevalg.  

Hvem skal sitte i kommunestyret til nye Tønsberg kommune? Det kan du som har stemmerett i Re og Tønsberg være med og avgjøre 9. september!  

Hvis du ikke kan komme deg til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke kommunen om å få avgi stemme hjemme. Fristen for å søke om dette i Re og Tønsberg, er tirsdag 3. september kl 15.00.

 

 

 

28. august er det klart for siste møte i fellesnemnda for Re og Tønsberg kommuner.