Nye Tønsberg kommune oppfordrer innbyggere, næringsliv, foreninger og andre til å svare på en spørreundersøkelse om kommunens kommunikasjonsarbeid.

Ordfører inviterer til åpen høring på rådhuset i Tønsberg mandag 18. november klokken 17.00. Her kan lag, organisasjoner og foreninger legge frem sine synspunkter på budsjettforslaget til politikerne i økonomiplanutvalget (tverrpolitisk drøftingsorgan for budsjett / økonomiplan).

I dag er nesten 250 elevrådsmedlemmer fra skolene i Re og Tønsberg samlet til Elevrådskonferansen 2019 i Oseberg kulturhus. Konferansen skal gi elevene en mulighet til å påvirke sin egen hverdag.    

Ole Sverre Lund (H) har reist en interpellasjon til ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) om bevaring og rehabilitering av Sem stasjon. Interpellasjonen blir besvart i kommunestyremøtet 7. november.   

- Den økonomiske situasjonen i nye Tønsberg kommune er krevende, men vi skal levere gode tjenester til innbyggerne også i 2020. Samtidig tar vi grep for å sikre kommunen økt økonomisk handlingsrom på sikt, sier rådmann Egil Johansen.   

Ordfører Petter Berg foretok i dag den høytidelige åpningen av nye Sentrum Helsestasjon i Anders Madsens gate.     

Onsdag 9. oktober var det nye kommunestyret samlet for første gang. Anne Rygh Pedersen (Ap) ble valgt som ordfører, og Steinar Solum (Sp) som varaordfører. Det ble også valgt medlemmer til formannskap og diverse utvalg.    

Onsdag 9. oktober er det klart for det første møtet i kommunestyret for den nye kommunen! I møtet skal ny ordfører formelt velges, og det skal velges ledere og medlemmer til formannskapet, de ulike hovedutvalgene, samt andre nemnder og utvalg.

For at overgangen til ny kommune skal bli så smidig som mulig for deg som innbygger, informerer vi nå om at nye Tønsberg kommune får ny bankkonto, og alle kunder får nytt kundenummer fra 1. januar 2020.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har laget et utgangspunkt for en felles plattform. De har gjort en avtale om at Anne Rygh Pedersen fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører og Steinar Solum fra Senterpartiet blir ny varaordfører.