Illustrasjon kommunikasjonskanaler

Vi er snart ny kommune og det betyr noen endringer i hvordan du kan nå oss.  

Økonomiavdelingen har sendt ut informasjon til alle leverandører og kontraktspartnere til Re og Tønsberg kommuner. Her kan du lese brevet.

Torsdag 12. desember er det kommunestyremøte i nye Tønsberg kommune. Første budsjett og økonomiplan for den   nye kommunen er blant sakene som skal behandles.

Nå kan du sikre deg gratis billetter til den offisielle åpningen av nye Tønsberg kommune i Oseberg kulturhus fredag 10. januar 2020!  

- Finn fram varme klær og bli med på åpningen av nye Tønsberg kommune, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. Lørdag 11. januar inviteres innbyggerne til Ravi-konsert, dans og gratis pølser på torget.  

Nye Tønsberg kommune oppfordrer innbyggere, næringsliv, foreninger og andre til å svare på en spørreundersøkelse om kommunens kommunikasjonsarbeid. 

Ordfører inviterer til åpen høring på rådhuset i Tønsberg mandag 18. november klokken 17.00. Her kan lag, organisasjoner og foreninger legge frem sine synspunkter på budsjettforslaget til politikerne i økonomiplanutvalget (tverrpolitisk drøftingsorgan for budsjett / økonomiplan).

I dag er nesten 250 elevrådsmedlemmer fra skolene i Re og Tønsberg samlet til Elevrådskonferansen 2019 i Oseberg kulturhus. Konferansen skal gi elevene en mulighet til å påvirke sin egen hverdag.    

Ole Sverre Lund (H) har reist en interpellasjon til ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) om bevaring og rehabilitering av Sem stasjon. Interpellasjonen blir besvart i kommunestyremøtet 7. november.   

- Den økonomiske situasjonen i nye Tønsberg kommune er krevende, men vi skal levere gode tjenester til innbyggerne også i 2020. Samtidig tar vi grep for å sikre kommunen økt økonomisk handlingsrom på sikt, sier rådmann Egil Johansen.