15 veier må skifte navn

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 6. august. Alle forslagene som har kommet inn vil sammen med en innstilling fra prosjektleder/rådmann legges fram for fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen.

veinavn - Klikk for stort bilde

Det vil bli gitt klageadgang.

Eiere og festere av eiendommer som får endret adresse, vil motta skriftlig informasjon om den nye adressen og når endringen trer i kraft.

Disse veiene endrer navn i Re

Kamfjordveien
Ringveien
Bakkeveien
Blåkollveien
Røråsveien
Åslyveien

Disse veiene endrer navn i Tønsberg 

Skoleveien
Brekkestien
Furuveien
Hasselveien
Kleivveien
Pileveien
Prestegårdsveien
Burmaveien
Reineveien