15 veier må skifte navn

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 6. august. Alle forslagene som har kommet inn vil sammen med en innstilling fra prosjektleder/rådmann legges fram for fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen.

Klikk for stort bilde

Det vil bli gitt klageadgang.

Eiere og festere av eiendommer som får endret adresse, vil motta skriftlig informasjon om den nye adressen og når endringen trer i kraft.

Disse veiene endrer navn i Re

Kamfjordveien
Ringveien
Bakkeveien
Blåkollveien
Røråsveien
Åslyveien

Disse veiene endrer navn i Tønsberg 

Skoleveien
Brekkestien
Furuveien
Hasselveien
Kleivveien
Pileveien
Prestegårdsveien
Burmaveien
Reineveien