Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har laget et utgangspunkt for en felles plattform. De har gjort en avtale om at Anne Rygh Pedersen fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører og Steinar Solum fra Senterpartiet blir ny varaordfører.

Ungdomsorganisasjoner og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler i Re og Tønsberg kan foreslå kandidater til det nye ungdomsrådet i Tønsberg kommune. Fristen er 1. oktober.   

Valgstyret for nye Tønsberg kommune har godkjent årets kommunestyrevalg.  

Hvem skal sitte i kommunestyret til nye Tønsberg kommune? Det kan du som har stemmerett i Re og Tønsberg være med og avgjøre 9. september!  

Hvis du ikke kan komme deg til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke kommunen om å få avgi stemme hjemme. Fristen for å søke om dette i Re og Tønsberg, er tirsdag 3. september kl 15.00.

 

 

 

28. august er det klart for siste møte i fellesnemnda for Re og Tønsberg kommuner.

 

 

 

 

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Noen steder er valglokalene også åpne søndag 8. september.

 

 

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i per 30. juni.

 

 

 

 

Du finner det i appen "Nye Tønsberg kommune"! I appen kan du nå få varsler om arrangementer, kultur- og fritidstilbud rett på mobilen.

 

 

Torsdag kveld ble visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg kommune enstemmig vedtatt i fellesnemnda. Visjonen blir «Tønsberg kommune – der barn ler».