Birgitte Tørnby

Birgitte Tørnby er ansatt som kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte i nye Tønsberg kommune.

Bent Moldvær

Politikere fra Re og Tønsberg vil styrke nærdemokratiet og korte ned avstanden mellom innbyggere og politikere. Nå vil de ha dine innspill!

Innbyggerdialog - gruppebilde

Med vår nye app kan du få nyheter og varslinger om det du er interessert i fra kommunen, velge selvbetjening og hente ut skjemaer og lignende, eller melde fra om feil og hendelser til kommunen. Alt dette direkte fra mobilen eller nettbrettet.

Stavn og spire 1

Fellesnemnda for Re og Tønsberg har enstemmig vedtatt kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. 

rådmannens-ledergruppe

Syv av åtte kommunalsjefstillinger i nye Tønsberg kommune er nå besatt etter intern innplassering. Den siste stillingen vil bli lyst ut eksternt.

- En visjon skal identifisere et felles mål å strekke seg mot, sier Trond Wifstad. Han leder arbeidsgruppa som har fått i oppdrag å utarbeide visjonen for nye Tønsberg kommune. Nå skal både ansatte, politikere og innbyggere involveres i prosessen.

Fellesnemnda har vedtatt at motivet "Stavn og spire" skal være kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. I oktober skal de ta avgjørelsen om fargevalg. 

Mandag 27. august møttes Tønsberg ungdomsråd og Re barne- og ungdomsråd for første gang. 

Torsdag 23. august vedtok fellesnemnda å anbefale at motivet "Stavn og spire" skal være nye Tønsberg kommunes kommunevåpen. Samtidig fikk arbeidsutvalget i oppdrag å legge motivet fram i ulike fargekombinasjoner. 

- Målet er at innbyggerne i Re og Tønsberg skal oppleve at demokratiet blir styrket selv om kommunen blir større, sier Bent Moldvær (Frp). Han leder utvalget som har ansvar for å få på plass gode nærdemokratiordninger i nye Tønsberg kommune.