Utlysning - Kommunalsjef digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Stavn og spire 1

Fellesnemnda for Re og Tønsberg har enstemmig vedtatt kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. 

Syv av åtte kommunalsjefstillinger i nye Tønsberg kommune er nå besatt etter intern innplassering. Den siste stillingen vil bli lyst ut eksternt.

- En visjon skal identifisere et felles mål å strekke seg mot, sier Trond Wifstad. Han leder arbeidsgruppa som har fått i oppdrag å utarbeide visjonen for nye Tønsberg kommune. Nå skal både ansatte, politikere og innbyggere involveres i prosessen.

Fellesnemnda har vedtatt at motivet "Stavn og spire" skal være kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. I oktober skal de ta avgjørelsen om fargevalg. 

Mandag 27. august møttes Tønsberg ungdomsråd og Re barne- og ungdomsråd for første gang. 

Torsdag 23. august vedtok fellesnemnda å anbefale at motivet "Stavn og spire" skal være nye Tønsberg kommunes kommunevåpen. Samtidig fikk arbeidsutvalget i oppdrag å legge motivet fram i ulike fargekombinasjoner. 

- Målet er at innbyggerne i Re og Tønsberg skal oppleve at demokratiet blir styrket selv om kommunen blir større, sier Bent Moldvær (Frp). Han leder utvalget som har ansvar for å få på plass gode nærdemokratiordninger i nye Tønsberg kommune.

Mer enn 3000 mennesker stemte på sin favoritt til nytt kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. «Stavn og spire» ble folkets vinner, og torsdag 23. august skal saken opp i fellesnemnda.

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 6. august. Alle forslagene som har kommet inn vil sammen med en innstilling fra prosjektleder/rådmann legges fram for fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen.