Ordfører Petter Berg, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og ordfører Thorvald Hillestad

Kommunalminister- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) roste de ansatte i Re og Tønsberg kommuner da hun besøkte Våle samfunnshus torsdag. Samtidig poengterte hun at 1. januar 2020 ikke utgjør en sluttdato for kommunereformen.

visjon_invitasjon

Vi søker etter innbyggere fra Re og Tønsberg kommune som har lyst til å delta under visjonskonferansen 27.mars 2019 kl 17.00 - 21.00 i Tønsberg.

Vi trenger deg og ditt perspektiv!

Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet under innen 20. mars 2019! 

Ja, jeg vil gjerne delta på visjonskonferansen den 27. mars

Felt merket med * må fylles ut

Tilsendt bekreftelse

Du som har sendt inn skjemaet over vil få bekreftelse på e-post om du er plukket ut, samt informasjon om tid og sted etter påmelding. Vi har begrenset antall plasser og vi selekterer i forhold til bostedsadresse og alder. Kriterier for å kunne delta er å ha folkeregistrert adresse i Tønsberg eller Re kommune og fylt 18 år. Vi arrangerer egen ungdomskonferanse for ungdomskolene og videregående skoler.  

Innbyggerpanel 28

Innbyggerpanel for nye Tønsberg kommune er et prøveprosjekt for å teste ut en ny måte å komme i kontakt med innbyggerne på. 28. februar var det første innbyggerpanelet i gang.  

Eva Marie Wang-Norderud og Mari Slåttholm

Det strategiske arbeidet med tjenesteutvikling er i gang. Mandag gav ansatte innenfor mestring og helse innspill til strategien som skal presenteres for politikerne i Re og Tønsberg 3. april.

Datarommet

- Det vil alltid være litt usikkerhet underveis, men vi er i rute, sier digitaliseringsleder Ketil Mastberg. Den digitale sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner er godt i gang.

Bent Moldvær

Politikere fra Re og Tønsberg vil styrke nærdemokratiet og korte ned avstanden mellom innbyggere og politikere. Nå vil de ha dine innspill!

Egil portrett nov

23. januar ble fellesnemnda for Re og Tønsberg orientert om stabs- og virksomhetsorganiseringen i nye Tønsberg kommune. Organisasjonsstrukturen for den nye kommunen er nå vedtatt.

Per Henning Johannesen

Per Henning Johannesen har takket ja til stillingen som enhetsleder for nye NAV Tønsberg fra 1. januar 2020.

 

Birgitte Tørnby

Birgitte Tørnby er ansatt som kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte i nye Tønsberg kommune.

Innbyggerdialog - gruppebilde

Med vår nye app kan du få nyheter og varslinger om det du er interessert i fra kommunen, velge selvbetjening og hente ut skjemaer og lignende, eller melde fra om feil og hendelser til kommunen. Alt dette direkte fra mobilen eller nettbrettet.