Viktige datoer

Hva skjer når?

Mars 2017 Politisk plattform for sammenslåingen vedtas i et felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg.
Juni 2017 Stortinget behandler søknaden og vedtar kommunesammenslåingen. Fellesnemnda opprettes. Består av 16 politikere, 8 fra hver kommune.
Januar 2018 Prosjektleder Egil Johansen tiltrer, og prosjektteamet ansettes. Johansen blir rådmann i den nye kommunen fra 1. januar 2020.
Mars 2018 Storstilt gruppearbeid. 15 grupper av politikere og ansatte starter arbeidet med å kartlegge virksomheter og gi innspill til organisering av den nye kommunen.
Juni 2018 Politisk hovedstruktur for den nye kommunen vedtas.
Høst 2018 Administrativ hovedstruktur vedtas, og ny ledergruppe ansettes.
April 2019 Virksomhetsledere ansettes.
September 2019 Lokalisering av ulike tjenester avklares. Virksomhetsorganiseringen ferdigstilles.
Høst 2019 Kommunevalg. Innbyggerne velger representanter til det nye kommunestyret.
1. januar 2020 Nye Tønsberg kommune er realisert.