Administrativ hovedorganisering

Hvor stor skal rådmannens ledergruppe være, og hvor mange ledelsesnivåer skal den nye kommunen ha? Det er noen av spørsmålene som må avklares før organisasjonskartet for den nye kommunen kan vedtas i fellesnemnda 23. august 2018. 

Det er mange som er involvert i arbeidet med å utvikle et hensiktsmessig organisasjonskart for den nye kommunen. En arbeidsgruppe som består av rådmennene i begge kommunene, deres ledergrupper og representanter for de tillitsvalgte, bistår prosjektleder og kommende rådmann i dette arbeidet. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang bistår som eksterne konsulenter i prosessen. 

Et forslag til ny, administrativ hovedstruktur skal sendes på høring til alle virksomhetslederne i de to kommunene i perioden 1. - 18. juni 2018. 

23. august 2018 skal administrativ hovedstruktur vedtas av fellesnemnda, og 15. oktober 2018 skal ny toppledergruppe ansettes. 

Når administrativ hovedstruktur er vedtatt og ny ledergruppe er på plass, starter arbeidet med ny organisering på virksomhetsnivå. Dette arbeidet skal etter planen være avsluttet innen 1. februar 2019. Organisering av hver enkelt virksomhet skal etter planen være avsluttet innen 1. september 2019.