Rapporter fra arbeidsverksteder om stabs- og virksomhetsstruktur

Arbeidsverksted - Klikk for stort bildeI uke 47 ble det gjennomført ni arbeidsverksteder i forbindelse med stabs- og virksomhetsstrukturen for nye Tønsberg kommune. Her finner du rapportene fra alle verkstedene. 

 

 

 

Administrativ rådgivningsgruppe skal nå jobbe videre med organiseringen basert på innspill som kom frem i arbeidsverkstedene, og før jul skal det tegnes to alternative organisasjonsmodeller innenfor hvert enkelt kommunalsjefområde. 18. desember skal administrativ rådgivingsgruppe lande sin foreløpige anbefaling.

7. januar inviteres det til informasjonsmøter i både Re og Tønsberg, der alle ansatte som er interessert kan få en presentasjon av det administrativ rådgivingsgruppe har kommet frem til så langt.

Endelig organisasjonsstruktur skal fastsettes innen 1. februar 2019.