Fellesnemnda og PSU

Fellesnemnda er navnet på det folkevalgte organet som tar alle de viktigste avgjørelsene i forbindelse med kommunesammenslåingen.  Partsammensatt utvalg (PSU) er det formelle organet hvor både tillitsvalgte og politikere sitter.

Se TV-overføring av møtene i fellesnemnda og PSU

Fellesnemnda - Klikk for stort bilde
Fellesnemnda har 16 medlemmer; åtte fra hver kommune. Alle partiene som er representert i Tønsberg bystyre eller Re kommunestyre, er også representert i fellesnemnda. 
Tønsberg-ordfører Petter Berg er fellesnemndas leder, Re-ordfører Thorvald Hillestad er nestleder. 

Partsammensatt utvalg (PSU) består av fellesnemndas medlemmer og 6 representanter fra arbeidstakernes organisasjoner. De har møte før møtene i fellesnemnda når saker som angår de ansattte skal behandles. PSU skal være en arena for gjensidig informasjon, diskusjon og konsultasjon mellom fellesnemnda og de ansattes organisasjoner.

Medlemmene i fellesnemnda og PSU