Arbeidsgrupper og utvalg

Mer enn 120 mennesker deltar i gruppearbeidet når 15 arbeids- og kartleggingsgrupper skal jobbe med sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. Disse gruppene får en sentral rolle i arbeidet, og vil bidra med informasjon og innspill som blir viktig når fellesnemnda skal fatte sine beslutninger

Politiske arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget

Fra Tønsberg kommune:

Petter Berg, H (leder)
Bent Moldvær, Frp
Per Martin Aamodt, Ap

Fra Re kommune:

Thorvald Hillestad, Sp (nestleder)
Frode Hestnes, Frp
Trude Viola Antonsen, Ap

 

Nærdemokrati

Fra Tønsberg kommune:

Bent Moldvære, Frp (leder)
Ellen Lian, H
Anne Holm Moen, Ap

Fra Re kommune:

Odd Gjerpe, KrF (nestleder)
Heidi Myhre, SP
Heming Olaussen, SV

 

Kommunevåpen og symboler

Fra Tønsberg kommune:

Lise Mandal, H (nestleder)
Ragnar Fevang, Ap
Kristian Juel, administrasjonen

Fra Re kommune:

Lars Jørgen Ormestad, Ap (leder)
Tove Øygarden, H
Ida Johre, administrasjonen

 

 

Kartleggingsgrupper

Helse og omsorg

Medlemmer fra Re

 • Mette G. Halvorsen - Kommunalsjef (Gruppeleder)
 • Ingerd Saasen Backe - Virksomhetsleder helsehuset 
 • Tommy Gustavsen - Virksomhetsleder psykisk helse 
 • Per Schjelderup - Kommuneoverlege
 • Hege Ramberg - NSF

Medlemmer fra Tønsberg

 • Lajla Mjøs - Virksomhetsleder sykehjemmene
 • Therese Offerdahl - Virksomhetsleder HOB og VHT
 • Gullik Dokken - Virksomhetsleder Hjemmetjenesten
 • Tove Hovland - Kommunaldirektør
 • Sandra Halvorstad - Fagforbundet
 • Lise Gulliksen - NSF
Oppvekst

Medlemmer fra Re

 • Liv Sigstad - VL barnehage
 • Anne Gry Kaldager - Rektor barneskole
 • Unni Bu - Kommunalsjef
 • Elisabeth Paulsen - VL Barn og unge
 • Tarjej Grimstad - Utdanningsforbundet
 • Monica H. Fjeld - Fagforbundet

Medlemmer fra Tønsberg

 • Mette Vikan Andersen - Kommunaldirektør (Gruppeleder)
 • Lindis Thorkildsen - VL barnehage
 • Line T. Børresen - VL barn og unge
 • Steinar Strand Jensen - Rektor
 • Monika Aafos - Utdanningsforbundet
Kultur, folkehelse og frivilllighet

Medlemmer fra Re

 • Ida C. Johre - VL kultur (gruppeleder)
 • Torild Rosenvinge - Kulturskolerektor
 • Ole Grejs - Folkehelsekoordinator
 • Per Schjelderup - Kommuneoverlege
 • Monica H. Fjeld - NSF

Medlemmer fra Tønsberg

 • Grete Johnsen - VL MFT
 • Sigmund Skei - Kommuneoverlege
 • Magnus C. Martin - VL kultur, idrett og folkehelse
 • Tone E. Moseid - VL Tønsberg og Færder bibliotek
 • Lise Gulliksen - NSF
Teknikk, næring og samfunnsutvikling

Medlemmer fra Re

 • Rolf Lønnum - Rådgiver
 • Rune Nordeide - Avdelingsleder landbruk
 • Glenn Dyling - Teamleder bygg Re
 • Mette G Halvorsen - Kommunalsjef
 • Bente Bøe - Delta

Medlemmer fra Tønsberg

 • Jan Ronald Eide - Kommunaldirektør (Gruppeleder)
 • Gro Pettersen - VL TkE
 • Anne Beate Hekland - VL plan og byggesak
 • Rune Gjerden - VL Bydrift
 • Jarle Krokeide - Akademiker samarbeidet
Økonomi

Medlemmer fra Re

 • Ivar Jostedt - Kommunalsjef (Gruppeleder)
 • Vigdis Bommen - Regnskapssjef
 • Mona E. Larsen - Rektor ungdomsskole
 • Hege Ramberg - NSF

Medlemmer fra Tønsberg

 • Jørn Erik Borge - Økonomisjef
 • Mona Herland - Regnskapssjef
 • Lars Petter Farsund - Innkjøpsrådgiver
 • Sandra Halvorstad - Fagforbundet
IKT

Medlemmer fra Re

 • Ivar Jostedt - Kommunalsjef
 • Kristoffer Aas - Inspektør ungdomsskole/ikt
 • Merete Humstad - Rådgiver helsehuset
 • Tarjej Grimstad - Utdanningsforbundet

Medlemmer fra Tønsberg

 • Ketil Mastberg - Digitaliseringssjef (Gruppeleder)
 • Trond Frøyen - stab HO
 • Thor Erik Rødland - IKT skole
 • Esben Sveistrup - Utdanningsforbundet
HR/Personal

Medlemmer fra Re

 • Hanne Krokrud - Avdelingsleder personal
 • Anne-Karin Klausen - Rådgiver barnehage
 • Maj Liss Lodes - Avdelingsleder helsehuset
 • Anne Martine Ouff - Fagforbundet

Medlemmer fra Tønsberg

 • Aase Helland Volle - HR/Personalsjef (Gruppeleder)
 • Elin Bruserød - HR-rådgiver
 • Elisabeth Borgen - Tjenesteleder/lønn
 • Hilde Wirgenes - Delta
Arkiv

Medlemmer fra Re

 • Lise Brit Haugen - Rådgiver
 • Irene Bøhle - Saksbehandler ungdomsskole
 • Hanne Gundersen - FO

Medlemmer fra Tønsberg

 • Grete Vallumrød - VL dokumentsenter (Gruppeleder)
 • Nils Morten Enstad - Rådgiver
 • Njall Helgi Jonsson - FO
Øvrige støttefunksjoner

Medlemmer fra Re

 • Kristian Øvretveit - Avdelingsleder fellesfunksjoner
 • Trond Wifstad - Rådmann
 • Kristine M. Nilsen - Delta

Medlemmer fra Tønsberg

 • Geir Viksand - Rådmann (Gruppeleder)
 • Vibeke Steen - VL kommunikasjon
 • Lise Gulliksen - NSF

Øvrige arbeidsgrupper

Personalpolitiske spilleregler

Medlemmer fra Re

 • Hanne Krokrud - Avdelingsleder personal
 • Kjellaug Lien - Rektor barneskole
 • Hege Ramberg - NSF
 • Thomas Rasmussen - Hovedvernombud

Medlemmer fra Tønsberg

 • Aase Helland Volle - HR/personalsjef
 • Rune Olsen - Rektor
 • Hilde Sørdalen - Fagforbundet
 • Henning Nilsen - Hovedverneombud
   
 • Egil Johansen - Prosjektleder/ny rådmann (Gruppeleder)
Visjon

Medlemmer fra Re

 • Vidar Bugge Hansen - Smart oppvekst
 • Trond Wifstad - Rådmann (Gruppeleder)
 • Monica F. Holtan - Hovedverneombud

Medlemmer fraTønsberg

 • Geir Viksand - Rådmann
 • Trude Aasbø - HR-rådgiver
 • May Tove Bø - Delta
   
 • Anders Tyvand - Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjon inkl. intranett/nettside

Medlemmer fra Re

 • Kristian J Øvretveit - Avdelingsleder fellesfunksjoner
 • Eva Mette Strand - Seniorrådgiver
 • Tarjej Grimstad - Utdanningsforbundet

Medlemmer fra Tønsberg

 • Vibeke Steen - VL kommunikasjon
 • Heidi Ravndal Johnsen - Informasjonskonsulent
 • Ketil Mastberg - Digitaliseringssjeg
 • Hilde Sørdalen - Fagforbundet
   
 • Anders Tyvand - Kommunikasjonsrådgiver (Gruppeleder)
Kulturbygging og sosiale aktiviteter

Medlemmer fra Re

 • Lise Tandberg - Skatteoppkrever
 • Heidi Dickinson - Leder PPT
 • Unni Bu - Kommunalsjef (Gruppeleder)
 • Yvonne Garder - Fagforbundet

Medlemmer fra Tønsberg

 • Bjørn-Erik Hammer - VL barnehage
 • Christin Susæg Fjeld - HR-rådgiver
 • Synnøve Viksand Johnson - Rådgiver
 • Monika Aafoss - Utdanningsforbundet
Matrikkel og gatenavn

Medlemmer fra Re

 • xx
 • xx

Medlemmer fra Tønsberg

 • Kåre Conradsen - Geodatasjef (gruppeleder)
 • Trond Engen - Geodataingeniør
Administrativ hovedstruktur

Medlemmer fra Re

 • Trond Wifstad - Rådmann
 • Unni Bu - Kommunalsjef
 • Mette G. Halvorsen - Kommunalsjef
 • Ivar Jostedt - Kommunalsjef
 • Hanne Krokrud - Avdelingsleder personal
 • Hege S. Ramberg - NSF
 • Bente Bøe - Delta
 • Thomas Rasmussen - Hovedverneombud

Medlemmer fra Tønsberg

 • Geir Viksand - Rådmann
 • Mette Vikan Andersen - Kommunalsjef
 • Tove Hovland- Kommunalsjef
 • Jan Ronald Eide - Kommunalsjef
 • Aase Helland Volle - HR/personalsjef
 • Monika Aafos - Utdanningsforbundet
 • Hilde Sørdalen - Fagforbundet
 • Henning Nilsen - Hovedverneombud
   
 • Egil Johansen - prosjektleder/ny rådmann (Gruppeleder)